Den nye ordning er uhensigtsmæssig, siger arabisk tolk om ny ordning i det danske retsvæsen.

Flere hundrede tolke er gået sammen i protest mod Rigspolitiets nye tolkeordning, der trådte i kraft 1. april.

Tolkene kommunikerer i Facebook-gruppen "Tolkeplatformen", som har omkring 750 medlemmer. Nu vil de stifte en forening.

Hvis politiet eller danske domstole tidligere skulle bruge en tolk, ringede de ansatte til en person fra den daværende tolkeliste.

Men et nyt system har fundet vej til retsvæsenet, efter at ydelsen blev sat i udbud, og vinderen blev firmaet EasyTranslate.

Flere gange har det dog været vanskeligt for firmaet at levere tolke, og når tolke fra den gamle liste er blevet kontaktet, har flere svaret nej af princip.

De fleste medlemmer af Tolkeplatformen var på den gamle tolkeliste, fortæller Ala'a El-Beltagi, der tolker arabisk.

Han sidder med i en uformel arbejdsgruppe, som repræsenterer platformen, og hvis rolle er at arbejde for, at den får en fast struktur som forening.

- Den nye ordning er dybt uhensigtsmæssig for os på en lang række punkter. De generelle vilkår er forringet.

- Blandt andet er honoraret reduceret mellem 15 og helt op til 60 procent alt efter hvilken ydelse, det er, siger han.

Der, hvor det ifølge Ala'a El-Beltagi står værst til, er i forhold til skriftlige oversættelser, hvor honoraret er barberet ned fra 25 til 10 kroner per linje.

- Det er også problematisk for os, at al kommunikation skal gå gennem et firma, hvor vi før har været vores egne navne og opbygget et netværk, siger han.

Tolkeplatformen består af translatører, statsautoriserede tolke, akademisk uddannede tolke og autodidakte.

Flere af dem - 684 i alt - har også underskrevet en erklæring, hvor de formelt stiller sig utilfredse med det nye system. Det er tolke, som igennem mange år har opbygget kompetencer på området, påpeger Ala'a El-Beltagi.

Ifølge ham har sagen udviklet sig til et større opgør med, hvordan man ser på tolke generelt. Det bør handle om kvalitet og ikke besparelser, mener han.

28. april holder Tolkeplatformen en stiftende generalforsamling, hvor de vil udpege en bestyrelse, formål og vedtægter.

- Den fremtidige forening skal tage stafetten videre og arbejde for, at forholdene på tolkeområdet forbedres, siger han.

Ugen efter, at det nye system trådte i kraft, måtte politiet løslade en georgisk butikstyv, fordi man ikke kunne skaffe en tolk. Manden er fortsat sigtet.

Rigspolitiet erkender, at der et sket et koks, men holder sig afventende og påpeger, at den nye ordning blot har været i gang i lidt over en uge.

/ritzau/