En ung læge fra Nordsjælland skal efter politiets mening fratages retten til at kalde sig læge.

I stedet skal han ifølge anklagemyndigheden sendes bag tremmer i forvaring på ubestemt tid, fordi han igen og igen voldtog sine to små døtre, mens han filmede og fotograferede det.

Storesøsteren var ifølge politiet kun to år, da overgrebene startede.

Hun blev ifølge tiltalen blandt andet udsat for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, mens hun lå på en sofa i familiens hjem og så tegnefilm med sin far.

Og lillesøsteren var ifølge anklageskriftet kun en uge gammel, da hun første gang blev udsat for tilsvarende voldtægt af sin far.

Ifølge tiltalen fra Nordsjællands Politi er de to små døtre sammenlagt blevet voldtaget godt en snes gange på mindre end et år.

Men samtidig er de blevet udsat for en lang, lang række af alvorlige blufærdighedskrænkelser, hvor deres far tilsyneladende har både fotograferet og videofilmet dem i seksuelt øjemed. 

Nogle gange flere gange på den samme dag.

Overgrebene fandt også sted, mens døtrene eksempelvis var i bad, lå på puslebordet eller sov i sengen.

I sagens 39 sider lange anklageskrift, som B.T. har fået adgang til, opregnes knap 100 lovovertrædelser omkring især voldtægter, incest, blufærdighedskrænkelser og optagelse af børneporno med henblik på videredistribution.

Den unge læge har siddet varetægtsfængslet i godt et år, og det er uvist, hvordan han aktuelt stiller sig til de alvorlige tiltalepunkter.

Da han i sin tid blev fremstillet i grundlovsforhør, afviste han at tage stilling til skyldsspørgsmålet, ligesom han ikke ønskede at afgive forklaring foran dommeren.

I retten blev der nedlagt et navneforbud, og da det samtidig er ubetinget forbudt at offentliggøre oplysninger, der kan identificere de forurettede børn, afstår B.T. fra at afgive nærmere oplysninger om hans alder og professionelle virke som læge.

Dog kan det oplyses, at han efter sin varetægtsfængsling har taget et fuldstændig nyt navn, der ikke har de mindste lighedspunkter med hans oprindelige navn.

Straffesagen mod ham er endnu ikke berammet ved byretten i Hillerød, men specialanklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi oplyser til B.T., at hun som udgangspunkt har bedt om at få sat fem retsdage af til den omfangsrige sag, der umiddelbart forventes at skulle afvikles som en nævningesag.

Ifølge anklageskriftet tyder det på, at lægen i vid udstrækning selv har leveret en stor del af bevismaterialet, fordi politiet ved ransagning af hans elektroniske enheder har fundet utallige fotos og videooptagelser af overgrebene på hans døtre.

Ved nogle af voldtægterne har den unge læge ifølge tiltalen forinden bedøvet den i begyndelsen kun toårige storesøster med Stesolid rektalvæske. 

Og på tilsvarende vis gav han ifølge anklageskriftet kort før sin anholdelse via nettet en anden mand råd om, hvordan denne mand kunne bedøve sin egen fireårige datter i forbindelse med et seksuelt overgreb. 

Derfor er lægen i dette forhold tiltalt for medvirken til voldtægt og/eller blufærdighedskrænkelse af den fireårige pige.

I et enkelt tilfælde er lægen også tiltalt for via den krypterede og nu lukkede beskedtjeneste Wickr at have inviteret en anonym mand til at deltage i et forestående seksuelt overgreb på den ældste af lægens døtre.

I den forbindelse sendte han en videosekvens fra en tidligere voldtægt af datteren med, ligesom han til to mænd også sendte billeder og video af den lille, bedøvede datter.

Samlet set er lægen tiltalt for på sine elektroniske enheder at have været i besiddelse af 6.769 fotos og 2.111 filmsekvenser med børneporno.

Heraf skønner politiet, at han selv har optaget 1.944 fotos og 73 film med sine egne små døtre.

Anklagemyndigheden vil i første række kræve, at lægen ved den kommende straffesag bliver idømt forvaring på ubestemt tid. 

Det skyldes, at han efter politiets vurdering – og dermed efter al sandsynlighed også Retslægerådets – fortsat frembyder en fare for at begå lignende kriminalitet.

Derfor er der i anklageskriftet også en påstand om, at han ikke fremover må omgås børn og ikke må virke som læge.

Hvis retten afviser, at han skal idømmes forvaring, er den sekundære påstand fra politiets anklager, at lægen i stedet skal kunne idømmes en fængselsstraf, der på grund af sagens grovhed skal kunne være forhøjet med indtil 50 procent af det normale niveau.