En 41-årig jordemor er blevet tiltalt for at have udvist »grovere eller gentagen forsømmelse« i sit virke.

Det skete i forbindelse med en kompliceret hjemmefødsel i maj 2019 i Nordsjælland, hvor lægerne på forhånd havde frarådet, at fødslen skulle ske hjemme.

Derved blev både den fødende kvinde og spædbarnet ifølge anklageskriftet udsat for »en væsentlig og unødig fare«.

Det udløste et rødt kort fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der stillede jordemorens autorisation i bero. Og bagefter gav hun også selv afkald på den.

Alligevel ydede den 41-årige kvinde ifølge tiltalen i to tilfælde i oktober 2020 og oktober 2021 assistance ved hjemmefødsler i henholdsvis Klampenborg og Charlottenlund.

Ifølge tiltalen, som B.T. har fået aktindsigt i, både accepterede og understøttede den nu anklagede jordemor ved den komplicerede hjemmefødsel i 2019, at fødslen skulle foregå i den fødendes eget hjem.

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital blev ikke underrettet om fødslen på forhånd – og heller da jordemoren kunne konstatere grønt fostervand hos den fødende.

Jordemoren informerede heller ikke fødeafdelingen om det foreløbige forløb af fødslen, da det viste sig nødvendigt at overføre den fødende kvinde fra hjemmet til hospitalet.

Her havde jordemoren ifølge anklageskriftet heller ikke journalført sine jordemorfaglige vurderinger og den information, som hun undervejs havde givet den fødende.

Sagen blev indledt tidligere på efteråret ved byretten i Lyngby og fortsætter i næste uge, hvor den 41-årige kvinde ventes at skulle udtale sig for første gang.

Hun har via sin forsvarer nægtet sig skyldig ved sagens start.

Udover en bøde vil anklagemyndigheden forlange hende frakendt retten til at udøve virksomhed som jordemor ved hjemmefødsler indtil videre, ligesom hun ikke skal have ret til i det hele taget at rådgive, bistå eller være til stede ved hjemmefødsler.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra den tiltalte jordemor eller hendes forsvarer.

På hendes Facebook-side har hun dog forud for næste uges retsmøde opfordret til, at man møder op i retten for at støtte »kvinders ret til at føde i frihed«.

I podcastserien »Genfødt« har hun også tidligere blandt andet sagt om fødsler og anklagerne mod hende, at »det er en illusion, at der er nogen, der har styr på noget og kan fortælle os, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sikkert og trygt. Det bærer vi i os selv.«

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.