Et forældrepar fra Sydsjælland skal ifølge politiet straffes med fængsel, fordi de i årevis har slået deres to små sønner.

Både med flad hånd, men ifølge tiltalen også i gentagne tilfælde med en grydeske på kroppen.

Det fremgår af anklageskriftet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge tiltalen har den voldelige mishandling fundet sted i årene 2016-2020 i familiens hjem. Her blev de to værgeløse sønner angiveligt gentagne gange udsat for vold, som begyndte da sønnerne var henholdsvis seks og otte år gamle.

Typisk blev drengene ifølge anklageskriftet slået med flad hånd på kroppen og i hovedet af såvel moderen og faderen – ofte mens den anden forældre kiggede på uden at gribe ind.

I anklageskriftet er også beskrevet enkelte konkrete episoder, hvor drengene detaljeret har kunnet fortælle, hvad der har udløst forældrenes voldelige vrede. Eksempelvis at storebroderen på et tidspunkt kom til at ødelægge et stoleben, eller at lillebroderen ikke lyttede efter sine forældre.

Det tiltalte ægtepar er i 30'erne, og kom for en snes år siden til Danmark som flygtninge fra Balkan.

Derfor er der i anklageskriftet taget forbehold for en påstand om udvisning, hvis de bliver dømt for tiltalen for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245.

Når straffesagen kommer for Retten i Næstved om et par uger, vil det efter planen ske som en domsmandssag, hvor det er en judisk uddannet dommer og to almindelige borgere, der skal afgøre skyldsspørgsmålet i sagen og fastsætte en eventuel straf. Det vidner samtidig om, at forældreparret ikke på forhånd kan erkende sig skyldig i den rejste tiltale.