Lyt til artiklen

Jyske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet.

Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen omfatter tre forhold, der blev konstateret ved to hvidvaskinspektioner tilbage i efteråret 2021.

»Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 30. september og 1. oktober 2021 i Jyske Bank A/S’ Keyplan Mortgage-afdeling og en supplerende hvidvaskinspektion den 30. november 2021 i bankens Private Banking-afdeling,« skriver tilsynet i meddelelse.

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Jyske Bank konstateret, at banken har haft væsentlige mangler i sine kundekendskabsprocedurer for en række kunder, der specifikt er tilknyttet bankens Keyplan Mortgage-afdeling, og for en række afviklede kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling.

På deres hjemmeside har Jyske Bank afgivet en kort kommentar på baggrund af politianmeldelsen.

»Jyske Bank afventer nu politiets vurdering af sagen. Vi vil samarbejde med politiet om alle forhold i sagen, og så håber vi på en hurtig afgørelse,« udtaler bankdirektør Peter Schleidt, Jyske Bank.

Jyske Banks skriver yderligere, at deres vurdering er, at der er en begrænset risiko for, at banken har været udnyttet til hvidvask. Der er primært tale om en mindre afviklingsportefølje på aktuelt 210 boliglån, som er etableret før 2012, og som siden 2009 har været administreret fra Danmark. De pågældende udenlandske kunder har alene et boliglån og har ikke adgang til betalingskonti eller kort i banken.

»Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse. Banken har fysisk besøgt alle kunder og deres ejendomme, og der er, også før inspektionen, foretaget underretninger på porteføljen på baggrund af den løbende overvågning.«

Banken har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, afslutter de.