Regeringen bør undersøge danske efterretningstjenesters samarbejde med Ahmed Samsam, mener eks-topembedsmænd.

Forløbet om den danske statsborger Ahmed Samsam, der blev dømt i Spanien for at støtte Islamisk Stat, ligner et justitsmord.

Det mener den tidligere departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn ifølge Berlingske.

Sammen med Karsten Dybvad, der har været departementschef i Statsministeriet, opfordrer han regeringen til at gennemføre en undersøgelse af sagen.

Ahmed Samsam er for tiden indespærret i Enner Mark Fængsel. Han bør løslades straks, siger Dybvad til Berlingske.

Den fængslede har fortalt om sit samarbejde med de danske efterretningstjenester, og at han virkede som agent, da han i Syrien færdedes i Islamisk Stat.

Men siden blev han altså i 2018 i Spanien idømt otte års fængsel for sine aktiviteter og senere overført til Danmark for at afsone resten af straffen her.

De danske myndigheder har nægtet at udtale sig om samarbejdet. Hverken PET eller Forsvarets Efterretningstjeneste har bekræftet en relation til Ahmed Samsam.

De to tidligere topembedsmænd siger til Berlingske, at de føler sig forpligtede til at råbe op. De har sendt et debatindlæg om sagen til mediet.

»Der tegner sig et billede af en usædvanlig tilsidesættelse af almindelig retssikkerhed i Danmark; tilmed et justitsmord, hvilket er meget usædvanligt i Danmark. Vi håber ikke, det er tilfældet her, men det ser sådan ud,« siger Michael Lunn til Berlingske.

Ritzau har på baggrund af udtalelserne spurgt justitsminister Peter Hummelgaard (S), om de giver anledning til en genovervejelse af, hvorvidt Samsam-sagen skal undersøges nærmere.

Til det udtaler Hummelgaard i et skriftlig citat:

»Som jeg tidligere har tilkendegivet over for Folketinget, har regeringen ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission i forhold til de mediehistorier, der har været om den konkrete sag.«

»Det er regeringens opfattelse, at spørgsmål om efterretningstjenesternes eventuelle nærmere ageren i den omtalte sag bør behandles inden for de rammer, der efter lovgivningen er fastsat for indsigt, tilsyn og kontrol.«

I et forsøg på at blive renset har Ahmed Samsam anlagt sag mod de to efterretningstjenester. Han ønsker dem dømt til at anerkende, at han arbejdede for dem i tre år. Sagen behandles af Østre Landsret til august.

Samsams daværende advokat, Thomas Brædder, skrev i 2021 til Ahmed Samsam om forhandlinger med deres modparter, har DR og Berlingske tidligere oplyst.

Modparterne, altså efterretningstjenesterne, ønskede en direkte samtale. »De kontakter dig snarest i Enner Mark,« skrev advokaten.

To dage senere opsøgte to personer, der kaldte sig Frederik og Mads, Samsam i fængslet. De havde 10.000 kroner med til Samsam. De to har tidligere været Ahmed Samsams kildeførere – kontakter – i Forsvarets Efterretningstjeneste, har Berlingske oplyst.

Tidligere har især Berlingske nøje beskrevet, at myndighederne lod Samsam i stikken under den spanske sag, og at dette svigt skal have skabt forargelse blandt efterretningsfolk.

/ritzau/