»Det undrer egentlig mig, at de er med.«

Sådan lyder vurderingen fra tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen om PETs tilstedeværelse i den fremadrettede efterforskning af de store gaslækager.

»Men vi kommer ikke uden om, at det kan være i forhold til fremmede magter. Det kan være en sabotagehandling, som har betydning i forhold til PETs virke i forhold til den indre sikkerhed i landet.«

»Det er jo det, som PET er ansvarlige for. I modsætning til Forsvarets Efterretningstjeneste, der har ansvaret for den ydre sikkerhed,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Københavns Politi oplyser, at de sammen med Politiets Efterretningstjeneste skal efterforske de store sprængninger af Nord Stream 1 og 2, der skete den 26. september i år.

De har nedsat en såkaldt efterforskningsgruppe, lyder det.

De foreløbige undersøgelser af de beskadigede rørledninger viser omfattende skader. Helt nye optagelser viser, at op mod 50 meter af gasledningerne er helt sprængt væk.

Københavns Politi oplyser, at den fremadrettede efterforskning vil foregå i et tæt samarbejde med udenlandske myndigheder.

»Det er selvfølgelig også for at få andel i informationer så tæt på som overhovedet muligt og til at lave vurderinger sammen med andre efterretningstjenester, som PET har kontakter til, når de skal finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her,« siger den tidligere PET-chef.

Eksplosionerne på Nord Stream 1 og 2 er sket i det, der kaldes Danmarks eksklusive økonomiske zone, hvilket omfatter havområder, der støder op til dansk søterritorium med op til 200 sømil (370 kilometer, red.).

»Infrastrukturer og den slags ting ligger selvfølgelig højt på prioriteringslisten. Men selvfølgelig også for at drage sig så mange erfaringer som muligt og indhentning af viden, som kan bruges til at dele med samarbejdspartnere,« forklarer Bonnichsen.

Politiet oplyser, at det »endnu er for tidligt at sige noget om, under hvilke rammer det internationale samarbejdet med blandt andet Sverige og Tyskland vil køre«.

Den svenske avis Expressen har sendt et kamera ned på 80 meters dybde i Østersøen, hvor man har fundet et af rørene fra Nord Stream 1.

Billederne derfra viser, at røret er flået næsten over – og den røde inderside står tydeligt blottet. Det samme gør rørets kraftige stålsider, hvilket du kan se i videoen over artiklen.

Det var den 26. september i år, at der blev konstateret gaslækager på Nord Stream 2 og senere Nord Stream 1.