I begyndelsen af sin militære karriere var Christian Hvidt en af Danmarks første F-16-piloter.

Alligevel var den nu 71-årige tidligere forsvarschef ifølge politiets anklage ikke helt i stand til at tumle hestekræfterne i sin pickup-lastbil efter færdselsreglerne, da han kort før nytår påkørte og trafikdræbte en 45-årig cyklist.

Når sagen skal afgøres ved Retten i Helsingør på mandag, vil senioranklager Michael Qvist fra Nordsjællands Politi nedlægge påstand om dels en ubetinget frakendelse af førerretten for Christian Hvidt og dels en straf for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab.

Paragraffen har normalt en teoretisk strafferamme på indtil fire måneders fængsel, men i lignende sager vil strafniveauet typisk være en bøde på 3.000 kr. - samt en form for frakendelse af kørekortet.

Christian Hvidt blev forsvarschef i august 1996, efter at hans forgænger, Hans Jørgen Garde, var blevet dræbt ved et flystyrt på Færøerne.

Kort før sin planlagte pensionering som 60-årig trådte Christian Hvidt tilbage efter en del pressevirak om en påtænkt militær afskedsparade med deltagelse af styrker fra både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Forsvarsministeriet slog dog bremsen i, da udgifterne til Hvidts afskedsparade skønnedes at ville løbe op i godt 1,5 mio kr.

Tidligere havde den omstridte forsvarschef også reddet sig en personlig reprimande for at have brugt et af forsvarets fly til en 14 dage lang tur til USA og Canada.