Østre Landsret frifinder tidligere drabschef ved Københavns Politi Jens Møller for anklager om brud på tavshedspligten og ulovlige opslag i sagssystem.