Den pensionerede læge Svend Lings, 76, har hjulpet flere uhelbredeligt syge med at afslutte livet.

På mandag skal han for en domsmandsret ved Retten i Svendborg, hvor han i tilfælde af domfældelse risikerer fængselsstraf.

»Jeg er ikke bange for sagen. Men jeg vil gerne have det overstået, for det er en sten i skoen hele tiden. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det,« siger Svend Lings, som er tidligere ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, ph.d. og speciallæge i gigtsygdomme.

Som en af formentlig mange hospitalslæger har han hjulpet terminalpatienter med at dø. Og som formand for Læger for Aktiv Dødshjælp og fortaler for, at uhelbredeligt syge mennesker skal have mulighed for selv at beslutte - og have hjælp til - at dø, bruger han en stor del af sin tid på mennesker, hvis eneste ønske er at kunne vælge livet fra.

»Hver dag får jeg henvendelser fra folk. Mellem en og fire gange dagligt er der nogen, som kontakter mig ved at ringe, maile eller skrive et papirbrev. De er uhelbredeligt syge allesammen og har det ganske forfærdeligt. Ud over ønsket om at få lov at dø har de ofte et stort talebehov, så jeg spiller også rollen som sjælesørger. Jeg mener, det er min pligt at hjælpe disse ulykkelige mennesker,« siger Svend Lings.

Han er tiltalt efter straffelovens paragraf 240, som er rettet mod den, 'som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet', som det hedder.

En bestemmelse, hvis strafferamme går op til tre års fængsel. Den er aldrig tidligere anvendt mod en lægefaglig person.

Læger for Aktiv Dødshjælp arbejder efter eget udsagn ud fra et grundsyn om medfølelse og af hensyn til folks selvbestemmelsesret.

»Jeg mener, et samfund er moralsk forpligtet til at hjælpe, når et alvorligt lidende menneske er i nød. Det er et kynisk samfund, der ignorerer svært og uhelbredeligt syge,« siger Svend Lings, der sidste år af Styrelsen for Patientsikkerhed blev frataget sin autorisation som læge.

»Det er ikke, fordi jeg skal bruge autorisationen til noget, for jeg er jo gået på pension. Men af princip vil jeg selvfølgelig gå efter at få den tilbage,« siger han.

For nylig er sagen mod ham blevet udvidet, så tiltalen nu lyder på to konkrete tilfælde af rådgivning til selvmord samt udlevering af medicin til en patient, vel vidende, at pillerne skulle bruges til selvmord. Den fynske læge nægter sig skyldig.

»Jeg har aldrig udskrevet recepter til det formål. Jeg taler med folk, og jeg rådgiver dem. Ikke andet. Hvis jeg skulle blive dømt, appellerer jeg på stedet. Hvis samfundet virkelig mener, jeg skal i fængsel på grund af det her, så vil jeg synes, det er noget svineri, for det går stik imod, hvad et stort flertal af befolkningen mener. Men hvis det skulle blive konsekvensen, så må det blive det. Jeg vil under alle omstændigheder ikke lide tilnærmelsesvis som de mennesker, der er uhelbredeligt syge,« siger han.

Aktiv dødshjælp er indtil videre tilladt i seks europæiske lande.

Opinionsundersøgelser har flere gange vist, at mellem 70 og 80 procent af den danske befolkning går ind for at lovliggøre aktiv dødshjælp.