Raket- og ubådsbyggeren Peter Madsen har lidt nederlag i et afgørende punkt i drabssagen mod ham. Retten har afvist hans krav om, at der skal udføres forsøg med UC3 Nautilus, der kan styrke hans forklaring om, at Kim Wall døde som følge af en ulykke.

Hvordan døde den svenske journalist Kim Wall? Det er det helt store uafklarede spørgsmål i retssagen mod Peter Madsen. Obduktionen af Kim Walls lig har ikke ført til en endelig afklaring af dødsårsagen. Københavns Politi mener i et anklageskrift, at 47-årige Peter Madsen dræbte Kim Wall »på ukendt måde, muligt ved halsoverskæring eller kvælning«.

Peter Madsen benægter pure, at han forsætligt har slået Kim Wall ihjel. Han hævder, at hun døde som følge af en ulykke ombord på ubåden.

Hvis Peter Madsen bliver kendt skyldig i drab risikerer han livstid, forvaring eller i bedste fald en tidsbegrænset straf på op til 16 år.

For at påvise sin uskyld har Peter Madsen via sin forsvarer, Betinna Hald Engmark, krævet at Københavns Politi får foretaget en række forsøg med undervandsbåden. Forsøgene skal styrke hans forklaring om, at en defekt ved en af ubådens ventiler kan have medvirket til at fylde UC3 Nautilus med giftig kulidoxid fra motorerne og gøre lugen umulig at åbne udefra. Men i en kendelse 12. marts, som BT har fået aktindsigt i, har Københavns Byret afvist, at pålægge politiet at foretage de forsøg.

Defekt skrogventil

Siden Peter Madsen kom i land uden Kim Wall 11. august, har han afgivet flere til politiet. Først fortalte han, at Kim Wall fik en luge i hovedet og døde af kraniebrud, hvorefter han begravede hende til søs i et stykke.

Under en afhøring 14. oktober – syv dage efter fundet af Kim Walls hoved - forklarede Peter Madsen, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning. Under første retsmøde 8. marts fortalte han, at der i løbet af sommeren 2017 udviklede sig en defekt på undervandsbådens »skrogventil 4«. Defekten gjorde det ifølge Peter Madsen vanskeligt at operere ventilen, og på grund af travlhed med en forestående raketopsendelse, havde Peter Madsen ikke haft tid til at reparere den.

Ventilen var ifølge ubådskaptajnen derfor stadig defekt, da han sejlede ud sammen med Kim Wall om aftenen 10. august 2017.

Peter Madsen forklarede, at han under sejladsen med Kim Wall gik op på dækket og ved en fejl kom til at lukke lugen. Da han ville åbne den igen, sad den fast. Da han fik den op og kravlede ned i ubåden, fandt han journalisten livløs.

For at efterprøve Peter Madsens forklaring har en kaptajnløjtnant fra Søværnet undersøgt ubådens tilstand efter den sank og efterfølgende blev hævet fra havbunden. I en rapport sår kaptajnløjtnanten tvivl om, at en ulykke kan være sket på ubåden sådan som Peter Madsen har forklaret.

15. november 2017 sendte Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark, et svar fra Peter Madsen til kaptajnløjtantens rapport. I svaret kræver Peter Madsen, at der bliver foretaget en række forsøg på undervandsbåden for at afprøve hans forklaring. Han opstiller tre scenarier, der ifølge ham forklarer hvordan Kim Wall kan være død som følge af fejl på ubåden:

Civilingeniør: »Plausible beregninger«

En civilingeniør fra Teknologisk Institut har vurderet Peter Madsens beregninger og i en rapport fra 21. december vurderer han, at beregningerne er »plausible«.

»Beregningerne kan efterprøves ved et praktisk forsøg, såfremt ubådens motorer fortsat er funktionsdygtige. Det er endvidere vedrørende de enkelte scenarier anført, at de hver især samlet set vurderes som realistiske,« konkluderer han i rapporten, der er citeret i byrettens kendelse fra 12. marts.

Når politiet efterforsker en forbrydelse, er de forpligtede til at efterforske alle aspekter af sagen - også dem, der kan få den sigtede frikendt. Trods civilingeniørens udsagn om, at Peter Madsens scenarier er »plausible«, har politiet undladt at foretage forsøg med ubådens motorer. I en politirapport begrundes det med, at de forsøg, Peter Madsen ønsker at få foretaget, kræver en opstart af ubådens motorer og kompressorer, og det er ikke praktisk muligt.

Ubåden sank

Nogle timer efter at have parteret Kim Wall og smidt ligdelene i Øresund sank UC3 Nautilus. Peter Madsen blev reddet i land, men ubåden lå på havets bund. Da den efterfølgende blev hævet på politiets bestilling, var motorerne så beskadigede, at de ikke kunne starte. Hvis politiet skal udføre forsøg med motorerne, skal de derfor først repareres, og dermed vil de ikke være i samme stand, som da Kim Wall omkom.

På den baggrund har Københavns Byret afvist at pålægge Københavns Politi at foretage forsøg på ubåden, der kan dokumentere Peter Madsens påstande yderligere.

»Bevisværdien af en eventuel prøvning, ifald den måtte kunne gennemføres, vil være usikker som følge af at der ikke kan opnås sikkerhed for, at omstændighederne under afprøvningnen vil være identiske med de faktiske forhold, der var til stede den 10-11. august 2017,« skriver retten i sin begrundelse.

Anklager Jakob Buch-Jepsen har ingen kommentarer til rettens kendelse:

»Jeg ønsker ikke at kommentere konkrete ting i sagen,« siger han.

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark.

Næste retsmøde i sagen finder sted 20. marts, hvor afgøringen af Peter Madsen vil fortsætte. Der er indkaldt 37 vidner i sagen, og der ventes at falde dom 25. april.