Nordsjællands Politi lod to unge voldsmænd med syrisk statsborgerskab slippe for let, da Retten i Hillerød afviste at udvise dem fra Danmark, selvom de netop var blevet dømt for grov vold i gentagelsestilfælde.

Det vurderer både Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten.

Begge steder ville man gerne have været taget med på råd for eventuelt at anke sagen, inden Nordsjællands Politi på egen hånd besluttede at opgive at forsøge at få voldsmændene udvist.

Det fremgår af et dugfrisk svar fra justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Begge de dømte teenagere havde tidligere fået advarsler om udvisning, og i april i år blev de begge idømt en alvorlig fængselsstraf for at have deltaget i et gruppeoverfald på en 35-årig mand.

Gerningsmændene både slog og sparkede offeret adskillige gange, ligesom han fik flere knivstik.

»På et tidspunkt kunne jeg ikke trække vejret. Det sortnede for mine øjne. Jeg var sikker på, at de ville slå mig ihjel,« forklarede det 35-årige voldsoffer ifølge sn.dk, da han i februar i år var indkaldt som vidne ved Retten i Hillerød.

Her skulle han fortælle om det dramatiske overfald, som han blev udsat for, efter at han i oktober 2020 forsøgte at ringe til politiet for at anmelde et cykeltyveri ved indkøbscentret Sillebroen i Frederikssund.

Da han tog sin mobiltelefon frem, begyndte slag og spark at regne ned over ham fra de unge overfaldsmænd, ligesom han blev stukket med en kniv op mod syv gange.

Overfaldsmændene nægtede sig skyldige, men blev 10. april i år kendt skyldige ved Retten i Hillerød.

Domsmandsretten besluttede, at de to unge voldsmænd med syrisk statsborgerskab skulle straffes med ubetinget fængsel i henholdsvis 14 måneder og 12 måneder. En tredje tiltalt med dansk statsborgerskab fik en behandlingsdom, mens en fjerde dansker fik seks måneders ubetinget fængsel.

Retten afviste dog en påstand fra anklageren om, at de to unge med syrisk statsborgerskab skulle udvises efter endt afsoning.

»Det er vigtigt for mig, at vi får prøvet spørgsmålet om udvisning fuldt ud i alle sager, hvor der er grundlag for det,« siger justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet i svaret til Retsudvalget om sagen fra Frederikssund. 
»Det er vigtigt for mig, at vi får prøvet spørgsmålet om udvisning fuldt ud i alle sager, hvor der er grundlag for det,« siger justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet i svaret til Retsudvalget om sagen fra Frederikssund.  Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Domsmandsretten fandt ganske vist, at betingelserne for en udvisning var opfyldt, men lod det i enighed veje tungere, at den ene unge mand havde »opholdt sig i Danmark i flere af sine formative år«, var under 18 år og boede i Danmark med sine forældre.

For den anden voldsmand var domsmandsretten uenig. Med stemmerne 2-1 bestemte domsmandsretten dog også at lade ham blive i Danmark.

Her lagde flertallet vægt på, at gerningsmanden var indrejst som barn i Danmark, at han havde sine forældre, søskende, moster og fætre i Danmark, at han alene havde sin morfar i Syrien, og at han ikke havde haft kontakt med denne siden 2018.

De to lagde også vægt på længden af hans ophold i Syrien og Danmark samt på hans unge alder og på karakteren
af den kriminalitet, han havde begået.

Den enlige dommer mente til gengæld, at der skulle lægges vægt på kriminalitetens karakter og på, at den tiltalte ikke havde større tilknytning til Danmark end til Syrien.

I et forsøg på at undgå lignende sager i fremtiden skal anklagemyndigheden i fire politikredse begynde automatisk at forelægge udvisningssager for statsadvokaterne.

»Det er vigtigt for mig, at vi får prøvet spørgsmålet om udvisning fuldt ud i alle sager, hvor der er grundlag for det,« siger justitsminister Nick Hækkerup i svaret til Retsudvalget, som var stillet efter ønske fra Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.