Forstander på Himmerland Ungdomsskole beklager, at sex-tiltalt lærerinde sværter skolens navn til

Skolens ledelse handlede resolut, da det kom den for øre, at en kvindelige gymnastiklærer i en længere periode havde dyrket sex med to teenage-elever i blandt andet skolens gymnastiksal.

Det fortæller forstander på Himmerlands Ungdomsskole Lone Baadsgaard, der har til morgen har beklaget overfor efterskolens nuværende elever og forældre, at skolen er involveret i en sex-skandale.

Sagen eskalerede i januar 2012, da daværende elever på efterskolen kom tilbage fra juleferie, idet forstanderen omgående fritstillede og politianmeldte den 27-årige lærerinde EJ, da rygterne om lærerindens seksuelle omgang med de to drenge var kommet frem.

Sagen har dog først i dag set offentlighedens lys, efter at BT har afdækket sagen. En sag, som hele elevholdet, der afsluttede efterskoleopholdet i sommer, ifølge forstanderen er kommet fint igennem.

- Den reaktion, det skabte hos eleverne på daværende tidspunkt, var ikke så meget anderledes end den var for os andre. Det var jo alt fra forundring til forargelse, siger Lone Baadsgaard, der dog er ked af, skolen nu lægger navn til en 'enkelt medarbejders fejl', som hun udtrykker det.

- Eleverne har håndteret det på den måde, at de generelt har haft opbakning til skolen. Og de har haft en forståelse for, at det her jo i bund og grund ikke handlede om os som skole. Det handler om, at den pågældende lærer er et enkelt råddent æg, siger forstander Lone Baadsgaard.Hun understreger, at der fra bortvisningen af lærerinden og skoleåret ud ikke har været kritiske henvendelser fra forældre. Derfor kommer det bag på hende, at flere forældre i dag i BT udtrykker utilfredshed med den måde, Himmerlands Ungdomsskole har håndteret sagen på.

- Vi har ikke modtaget noget af kritisk karakter. De henvendelser vi har fået, er dem, der står trykt i jeres avis i dag, siger Lone Baadsgaard, der havde håbet, at forældrene selv ville rette henvendelse, hvis de var utrygge ved situationen.

- Vi kan slå fast med 100 procents sikkerhed, at hvis nogen gav udtryk for, at vi havde håndteret sagen dårligt, ville vi handle. Det er svært for os at gå i tale på nu. Jeg vil beklage, at forældrene ikke har taget kontakt til os, som de jo ellers er gode til i alle andre sammenhænge, siger hun.

Heller ikke forældrene til skolens nuværende elever har ifølge forstanderen rettet kritisk henvendelse til skolen, efter de er blevet bekendt med, at en tidligere ansat gik i seng med to af skolens elever. Derfor håber Lone Baadsgaard heller ikke, at skolens rygte har taget skade.

- Vi kan jo kun håbe på, at folk er fornuftige nok til at se, hvem der har fejlet i den her sammenhæng.

Men hvordan kan forældrene være sikre på, at deres børn ikke bliver udsat for det samme?

- Som leder er man jo altid opmærksom, hvis der er en medarbejder, der har svært ved at sætte grænser over for eleverne. Jeg vil til enhver tid indkalde til samtale med den pågældende og have skærpet opmærksomhed. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at der er en professionel grænse, siger Lone Baadsgaard.

Hvordan kunne det så ske, at EJ havde et seksuelt forhold til to elever?

- Vi har gransket os selv. Hvis der havde været en mistanke, havde vi til en hver tid indkaldt den konkrete medarbejder. Mere må jeg ikke udtale mig om i den konkrete sag.