Langeland Kommune - der driver 11 asylcentre flere steder i landet - har tilbageholdt oplysninger om en hidtil ukendt sexsag mellem asylbørn i endnu et af kommunens asylcentre - Præstekærgaard ved Faaborg.

Her har ældre børn angiveligt misbrugt mindre børn i et særligt indrettet rum på loftet. Men hverken den politiske ledelse eller offentligheden har fået kendskab til sagen, beretter Radio24syv.

Helle Kortsen, leder af Præstekærgaard, orienterede den 28. januar 2016 lederne af de øvrige asylcentre, kommunen driver, om sagen. Det skete ifølge Radio24syvs oplysninger i begyndelsen af et møde i lederkredsen, hvor 10-12 ledere fra kommunens asylcentre og repræsentanter fra Langeland Kommune deltog. Mødet fandt sted under deltagelse af asylchef Ulrik Pihl og foregik på hans kontor i Humble på Langeland.

»Der var blevet fundet et loftrum på Præstekærgaard, hvor der havde været mere end doktorlege. Rummet skulle være blevet spærret af. Mistanken gik på, at de ældre børn havde udnyttet de yngste seksuelt,« fortæller en kilde fra Langeland Kommune, som taler på betingelse af anonymitet, til Radio24syv.Også Kent Nielsen, dengang leder af asylteltlejren i Næstved - der ligeledes blev drevet af Langeland Kommune - bekræfter oplysningerne.

»Det er korrekt, at centerlederen orienterede os om, at der på Præstekærgaard havde været en sag om seksuelle overgreb, begået mod drenge. Det blev oplyst, at der var fundet et slags rum på loftet, hvor overgrebene var foregået, og vi fik at vide, at det rum nu var spærret af. Vi drøftede kort sagen og jeg sagde, at det var vigtigt, at der blev gjort notater om sagen, at ting blev skrevet ned og dokumenteret og sendt videre i systemet. Udlændingestyrelsen skulle selvfølgelig orienteres om det. Asylchef Ulrik Pihl var også til stede. Han sagde, at diskussionen ikke skulle foregå i den kreds, men han lovede, at ledelsen ville tage affære. Jeg hørte ikke siden mere til sagen,« siger den daværende lejrchef til Radio24syv.Radio24syv rettede allerede den 24. oktober 2016 henvendelse til centerleder på Præstekærgaard Helle Kortsen, der her nægtede at have hørt om sagen. Konfronteret med, at andre personer bekræfter sagen, erkender hun dog tre dage senere over telefon at have talt usandt og beklager forløbet:

»Det var en fejl, og det var dumt,« siger Helle Kortsen til Radio24syv.

Heller ikke borgmester Bjarne Nielsen (V) blev orienteret om sagen før i fredags og det alene på baggrund af Radio24syvs henvendelse.

Allerede i august søgte Radio24syv om aktindsigt i indberetninger og sager fra Langeland Kommune omhandlende seksuelle krænkelser eller mistanke om dette.

Men den 13. september anfører kommunens jurist efter et møde med asylchef Ulrik Pihl og daværende asyldirektør Sisi Eibye, at “i forhold til indberetninger om seksuelle krænkelser kan vi ikke give aktindsigt, da der ikke foreligger indberetninger om disse forhold.”Hverken sex-sagen fra Tullebølle eller denne sag om seksuelle forhold på Præstekærgaard bliver nævnt i afgørelsen.

Langeland Kommune blev i sidste uge hårdt kritiseret, fordi kommunen havde hemmeligholdt to sager om muligt sexmisbrug af asyldrenge begået af to kvindelige ansatte. Sagen blev meldt til politiet, men ikke indberettet til Udlændingestyrelsen.

Også i denne sag har ledelsen i asylsystemet ønsket at holde historien væk fra offentligheden, mener tidligere centerleder Kent Nielsen.

»Jeg fik på mødet i januar det indtryk, at centret ikke ønsker at få sagen ud, da der er tale om et kulturelt, afghansk fænomen, hvor små drenge servicerer ældre med skopudsning og altså også sex,« fortæller Kent Nielsen til Radio24syv.Derfor bad asylchef Ulrik Pihl om, at sagen ikke skal diskuteres, og at ledelsen vil tage sig af sagen, husker Kent Nielsen.

Den nye sag er ikke meldt til politiet, oplyser Fyns Politi i en mail til Radio24syv. Heller ikke fungerende kommunaldirektør og borgmester Bjarne Nielsen (V) blev informeret om de alvorlige mistanker. Til gengæld oplyser social- og familiechef Charlotte Jensen, at sagen er indberettet til Udlændingestyrelsen, som kommunen er forpligtet til, ligesom der er taget hånd om de implicerede børn. Ifølge hende er der tale om en sag fra juli 2015. Hvorfor den først tages op på ledermødet den 28. januar er uklart.

Radio24syv har tirsdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra drifts- og logistikchef Ulrik Pihl. Han bekræfter kendskab til sagen, og siger, at alt er foregået efter bogen. Ellers har han ingen yderligere kommentarer. Radio24syv har ikke kunne træffe borgmester på Langeland Bjarne Nielsen (V) for en kommentar.