Den 76-årige tidligere overlæge, ph.d. Svend Lings er på anklagebænken i en verserende sag ved Retten i Svendborg, hvor han er tiltalt for at bistået uhelbredeligt syge mennesker med at begå selvmord.

Nu risikerer han også at blive smidt ud af Lægeforeningen.

Lægeetisk Nævn under Lægeforeningen træder i denne uge sammen for at vurdere, om Svend Lings med sine udtalelser om, at han i flere tilfælde har bistået med råd og vejledning til patienter om aktiv dødshjælp, har overtrådt foreningens grundlæggende principper.

»Vi har i Lægeforeningen en række etiske principper, som alle medlemmer skal leve op til. Det er Lægeetisk Nævn, der afgør, om en læge har handlet i strid med disse principper eller ej,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

»Vi ser i Lægeforeningens bestyrelse på Svend Lings’ udtalelser med stor alvor, og det er baggrunden for, at vi nu har taget dette skridt og henvendt os til nævnet,« siger han videre.

Hvis nævnet konkluderer, at Svend Lings har handlet imod reglerne, og indstiller ham til eksklusion, vil han i givet fald være den første læge, der risikerer at blive smidt ud af Lægeforeningen siden Anden Verdenskrig.

Svend Lings kalder det selv for 'forbløffende dobbeltmoral', at Lægeetisk Nævn nu skal tage stilling til, om han bør ekskluderes:

»Menneskerettighedsdomstolen fastslog i 2011, at selvmord er en menneskeret. Jeg har åbent indrømmet at have hjulpet syge og lidende medmennesker til denne menneskeret,« siger han og fortsætter:

»Lægeforeningens bestyrelse har på den baggrund bedt Lægeetisk Nævn vurdere, om jeg har overtrådt de etiske principper, og eksklusion er på tale. Ingen læger er ekskluderet fra Lægeforeningen siden Anden Verdenskrig.«

Han påpeger, at læger er dømt for bl.a. drab, patientmisbrug, blufærdighedskrænkelse, pædofili, børnemishandling, sjusk, grov forsømmelighed, bedrageri, ildspåsættelse, dokumentfalsk, manipulation af forskningsresultater eller svindel med forskningsmidler.

»Alligevel vil visse kredse af Lægeforeningen altså have mig smidt ud. Også selv om jeg ikke er dømt for nogen lovovertrædelse - i det mindste ikke endnu. Den tankegang har jeg svært ved at følge,« siger Svend Lings.

I straffesagen afgav han forklaring i mandags. Næste retsmøde er den 19. september. Der falder dom i slutningen af måneden i sagen, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til Svend Lings for at have medvirket til aktiv dødshjælp samt for at have udskrevet medicin, som han vidste skulle bruges til selvmord. Strafferammen for aktiv dødshjælp går op til tre års ubetinget fængsel. Han nægter sig skyldig.

Foto: Sonny Munk Carlsen
Foto: Sonny Munk Carlsen Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen
Vis mere

I et svarskrift til Lægeetisk Nævn om sin mulige eksklusion skriver han bl.a., at aktiv dødshjælp efter hans opfattelse bør lovliggøres i Danmark.

Han begrunder det med medfølelse med de lidende, af hensyn til menneskers selvbestemmelsesret og at samfundet efter hans mening er moralsk forpligtet til at hjælpe, når en alvorligt syg beder om det.

Samt at det bør være en menneskeret ved svære uhelbredelige lidelser.

»Kun et kynisk samfund ignorerer en sådan bøn fra sine allersvageste medlemmer,« begrunder han.