Hvorfor er ingen i stand til at standse pædofile, selv efter de er blevet dømt for deres ugerninger?

Det spørgsmål rejser sig, efter at dømte sexkrænkere på fri fod i løbet kort tid igen har stået foran en dommer i nye sager.

Sagerne er fra henholdsvis Sønderborg, Aalborg og Lyngby, og i de forskellige byretter er det kommet frem, at krænkerne uhindret har haft mulighed for at fortsætte deres overgreb mod nye børn, mens de for eksempel ventede på en mentalundersøgelse eller en ankesag.

- Det er helt urimeligt, at systemet er indrettet sådan, at det tager mere hensyn til den pædofile end til ofrene, siger Henning Wollesen, der er formand for foreningen Hjælp Voldsofre.

En af sagerne handler om en 25-årig mand fra Haderslev, der i dag får dom ved Retten i Sønderborg i en sag om grove sexkrænkelser af børn sidste år. På det tidspunkt, hvor krænkelserne fandt sted, var han netop idømt fængelsstraf for lignende overgreb, og ventede således på landsrettens endelige dom.

- Der er mulighed for at frihedsberøve en borger under en ankesag, hvis man mener, der er risiko for, at han vil gøre det igen. Men det er altid den enkelte dommers vurdering, fastslår Anette Storgaard, der er lektor i strafferet.

Blev ved i 17 år
I en anden sag fra Aalborg Øst blev et ægtepar for nylig idømt otte og seks års fængsel for grove sexkrænkelser af børn. Manden har en stribe sexdomme på cv’et fra de seneste 17 års hærgen med fængsels- og behandlingsdomme til følge, uden at det har kunnet stoppe ham.

Og så er der den tredje sag fra Lyngby. Her har en 21-årig sexkrænker gået frit omkring, siden han i april blev kendt skyldig i 41 sexkrænkelser mod piger ned til 12 år. Først i sidste måned røg han bag tremmer, idet det tog et halvt år at få ham mentalundersøgt og evalueret af læger og psykologer, der skulle vurdere, om han kunne idømmes sexologisk behandling.

- Nu er han sigtet for 37 nye krænkelser mod 17 piger. Og der kommer hele tiden mere til, siger pressetalsmand Henrik Suhr fra Nordsjællands Politi.Selv om de 37 krænkelser alle har fundet sted, inden sexkrænkeren blev løsladt i april - så er politiet ifølge BTs oplysninger netop nu ved at ransage en computer, som den dømte krænker har benyttet i løbet af det sidste halve års tid. De mistænker ham for at være fortsat med sin sex-kriminalitet, mens han ventede på mentalundersøgelsen.

Lange ventetider
Hos foreningen Hjælp Voldsofre mener man, at især de lange ventetider i retssystemet bærer skylden.

- Det er forfærdeligt for ofrene, at de her ting får lov at ske igen. Man bør derfor prioritere at få de her ventetider til landsretter og mentalundersøgelser bragt ned til maks. 60 dage. Det vil alle vinde ved, siger Henning Wollesen.

Socialdemokraternes retsordfører Ole Hækkerup vil nu have kigget systemet efter i sømmene.

- Selvfølgelig er det her ikke rimeligt overfor de ofre, og det er noget, vi må få kigget på. Altså om der er et eller andet, vi fra politisk hold kan gøre, sådan at de her personer ikke bare fortsætter. For der må jo også sidde en dommer og have det rigtig dårligt lige nu over, at man lod sådan en mand gå rundt.