I videoen foroven: Her får Peter Madsen sin dom.

Peter Madsen har ret til en times ukontrolleret besøg om ugen og kan sende alle de breve, han vil.

Den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen har en stor skrivetrang – navnlig når det gælder breve til personer af det modsatte køn. Hidtil har Peter Madsen fra Refshaleøen været underlagt besøgs- og brevkontrol, men den er nu ophævet.

Det oplyser Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark i en sms til BT.

»Den er ophævet,« skriver hun.

Besøgs- og brevkontrol er en sanktion, der kan pålægges varetægtsfængslede, hvis retten skønner, at der er en risiko for påvirkning af vidner. Men efter ubådsmorderen har opgivet at anke skyldspørgsmålet, bortfalder behovet for besøgs- og brevkontrol, da der ikke længere skal føres vidner. Netop ophævelse af besøgs- og brevkontrol var et af argumenterne for, at Peter Madsen valgte kun at anke strafudmålingen.

»Han har været underkastet nogle strenge regler som varetægtsarrestant. Han har været underkastet besøgs- og brevkontrol, og det er nogle ting, der spiller ind, når man vælger at sige, at man ikke skal i gennem beviserne igen,« har Betina Hald Engmark tidligere sagt til DR Nyheder.

Ophævelsen af besøgs- og brevkontrollen sker ved, at forsvareren begærer sanktionen ophævet. Herefter har anklagemyndigheden taget stilling til spørgsmål og sendt en indstilling til retten, som så har bedt Kriminalforsorgen ophæve sanktionen.

Når en arrestant har besøgs- og brevkontrol bliver alle breve sendt og modtaget via politiet, der læser alle brevene igennem og streger alt ud, der omhandler den sag, arrestenten er sigtet  i. Besøg kan kun ske i begrænset omfang, og der vil være en politibetjent til stede under hele besøger. Alt det ændrer sig nu for Peter Madsen, forklarer Kim Østerbye der er formand for Fængselsforbundet.

»Når brevkontrollen er ophævet kan man sende og modtage alle de breve, man vil. Vi læser ikke brevene, vi åbner dem kun for at se, at der ikke ligger noget i dem. Man har ret til mindst en times ukontrolleret besøg om ugen, man kan have op til ti personer på sin besøgsliste og man har ret til besøg med kvinder uden at nogen andre er til stede,« siger Kim Østerbye.

Ubådsmorderen har tidligere vist sig at være en flittig brevskribent i fængslet - også selvom han var underlagt brevkontrollen.

I en udsendelse på Kanal 5 læste Peter Madsens tidligere elskerinde Deidre King op af en brevkorrespondance, hun angiveligt har haft med Peter Madsen kort tid efter, han blev anholdt for drabet på Kim Wall.

Fra sin fængselscelle sendte han ifølge elskerinden i begyndelsen 'en storm af breve'.

»Jeg har gemt alle de dejlige duft-ting, som du har sendt mig, og jeg mærker dig, hver gang jeg læser det brev, du sendte til mig,« skrev han blandt andet.

To besøg blev planlagt, men Deidre King dukkede aldrig op. I et nyt brev udtrykte Peter Madsen sin skuffelse:

»Jeg gjorde mig i den grad klar og stod renskuret, nybarberet og fin klar her klokken 08:45. Klokken 9 var der ikke kommet nogen, og klokken 09:25 aflyste politiet besøget. Men du skal vide, at jeg elsker dig, og at jeg er nøjagtig den samme Peter, som jeg altid har været. Kærligst Peter,« læste Deidre King op fra brevet.

Også en veninde til Kim Wall har modtaget breve fra morderen.

Den amerikanske journalist May Jeong, fortalte i en artikel i Wired, at hun havde taget kontakt til Peter Madsen, fordi hun ville vide, hvad der var sket med hendes veninde. Hun fik hele tre håndskrevne breve retur fra Peter Madsen.

I brevene fortalte han om sin kedsomhed i fængslet. At han kun har papir og kuglepen at muntre sig med, og at han havde også set filmen Terminator 2, hvilket gav anledning til poetiske reflektioner hos den narcististiske og personlighedsforstyrrede ubådsbygger:

»Hvad er du? En, der forklarer, der prøver at forstå? En terminator sendt for at ødelægge mig? Uden undtagelse – uanset hvad du er – er du velkommen,« skrev Peter Madsen til journalisten.

Ankesagen er berammet til 5., 12., og 14. september. Her skal Østre Landsret tage stilling til, om Peter Madsen skal have nedsat sin straf.