Onsdag idømte Københavns Byret Peter Madsen fængsel på livstid for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

Da dommen blev læst op af byretsdommer Anette Burkø, reagerede Peter Madsen stille.

»Han ser tomt frem for sig. Han lukker svagt øjnene og ser forstenet ned i bordet foran sig,« lyder beskrivelsen fra BT's mand, der er til stede i retslokalet i Københavns Byret.

Dommeren har oplyst, at det er en enig domsmandsret, der er nået frem til resultatet.

»Retten har lagt til grund, at tre kvinder blev inviteret med før Kim Wall. Det findes bevist, at tiltalte har udvist interesse for drab og lemlæstelse af mennesker. Også spidning af mennesker,« lød det fra Anette Burkø, da hun læste dommen op i Københavns Byret.

»Det lægges til grund, at tiltalte lagde en sav ned i ubåden om eftermiddagen før afsejlingen. Og også medbragte rørstykker. Retten finder, at tiltalte ikke har aflagt nogen troværdig forklaring på, hvorfor han har medbragt disse effekter i ubåden,« siger dommeren yderligere.

Peter Madsens forsvarsadvokal Betina Hald Engmark har oplyst i byretten, at Peter Madsen anker afgørelsen.