Forpagter Amin Skov fortæller, at han blev overfaldet og overladt til flammerne 21. december, da der udbrød brand på restaurant Vejlegården. Trods en lang og bitter konflikt med 3F mistænker han ingen, og politiet har end ikke dokumenteret overfaldet.
Forpagter Amin Skov fortæller, at han blev overfaldet og overladt til flammerne 21. december, da der udbrød brand på restaurant Vejlegården. Trods en lang og bitter konflikt med 3F mistænker han ingen, og politiet har end ikke dokumenteret overfaldet. Foto: Sonny Munk Carlsen

Hvis Amin Skov Badrbeigi ved en kommende retssag bliver fundet skyldig i at have sat ild til sin egen restaurant, risikerer den 34-årige omstridte restauratør fra Vejle at blive idømt flere års fængsel.

Brandstiftelse er nemlig blandt de mest alvorlige overtrædelser af straffeloven.

Selv i tilfælde af domfældelse efter den mindst alvorlige bestemmelse er strafferammen helt op til seks års fængsel.

Den strengeste paragraf vedrørende brandstiftelse har en strafferamme på fængsel indtil på livstid, men ifølge politiinspektør Brian Voss Olsen, linjechef ved Sydøstjyllands Politi og leder af efterforskningen i sagen om branden på Vejlegården, vil Amin Skov blive sigtet efter straffeloven paragraf 181 stk. 1 og 2, som ligger i forlængelse af den mest alvorlige bestemmelse om brandstiftelse.

Straffelovens bestemmelse, som dækker første del af sigtelsen mod Amin Skov, lyder sådan:

"Forvolder nogen (ellers) ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år."

Og videre i stk 2:

"På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthavers rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.

Strafferammen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder."

Amin Skov selv blev kort efter brandens opståen fundet liggende udenfor et vindue på bagsiden af Restaurant Vejlegården.

Han blev kørt i ambulance til skadestuen på Vejle Sygehus og blevt kort efter indskrivelse og undersøgelse overført til intensivafdelingen til behandling for røgforgiftning.

Den 23. december blev han efter to et halvt døgns indlæggelse udskrevet fra sygehuset og kunne tage hjem til familien.

Amin Skov har forpagtet stedet og driver restauranten gennem et anpartsselskab. Han ejer ikke selv bygningen, ligesom han heller ikke ejer inventaret. Den omstridte restauratør blev anholdt kort efter klokken 11 tirsdag formiddag.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.