Rollemodeller kan blive et stærkt våben i kampen for at holde unge fra at blive fodtudser i bandekrigen, påpeger Kriminalforsorgen efter succesprojekt.

Brugen af rollemodeller kan blive et vigtigt våben, når fødekæden til rockere og kriminelle bander skal afskæres.

I starten af næste uge lander en rapport om forebyggelse af ungdomskriminalitet på justitsministerens bord. Blandt forslagene fra "Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet" vil øget brug af rollemodeller indgå, mener Kriminalforsorgen.

- Jeg tror, at det vil være en del af kommissionens anbefalinger til justitsministeren, når rapporten kommer om et par dage. Det er i hvert fald det, vi har indstillet til, at man gør, siger William Rentzmann, direktør i Kriminalforsorgen.

En rollemodel - eller en mentor - er en person typisk med sociale fællestræk med den unge, der skal hjælpes. Mentoren er selv veletableret og skal i øjenhøjde med den unge inspirere til at søge væk fra de kriminelle miljøer.

Kriminalforsorgens mentorordning har kørt siden 2000, og den virker. I en rapport fra Aalborg Universitet vurderede de to sociologer Annick Prieur og Lars Skov Henriksen i 2003 effekten af ordningen. Konklusionen var klar.

- Et vellykket forsøg på at finde et kriminalpolitisk alternativ til straf og kontrol. I flere af de tilfælde, vi har undersøgt, har mentorerne faktisk været i stand til at hjælpe unge med at skabe forudsætningerne for en kriminalitetsfri tilværelse.

Justitsministeriets forskningsenhed interesserede sig for idéen allerede i "udredning til brug for Kommissionen for ungdomskriminalitet" fra august 2008.

- En evaluering, der omfatter 10 mentorforløb, peger på, at mentorordningen i 7 ud af de 10 tilfælde har haft stor betydning for den positive udvikling, de unge er kommet ind i, blev det bemærket i udredningen.

/ritzau/