Opbuddet af uniformer af den ene og den anden slags var stort, da der tirsdag faldt dom foran retten.
Opbuddet af uniformer af den ene og den anden slags var stort, da der tirsdag faldt dom foran retten. Foto: Keld Navntoft

111 år og 11 måneders fængsel lyder Østre Landsrets dom over de 14 skyldige personer i Danmarks største rockersag. Det kom frem ved strafudmålingen i landsretten tirsdag, og selvom Københavns Byret sidste år idømte de skyldige 135 år tilsammen, er flere af dommene blevet skærpet.

Det er blandt andet seks drabsforsøg, der har givet de mange år bag tremmer til Hells Angels-rockere og støtter fra gruppen AK81, og den højeste dom lyder på 15,3 år. Straffe, der ifølge forsvarer Mette Stage er hårde.

- Jeg synes virkelig, at landsretten har strammet skruen, hvad angår strafniveauet for de tiltalte, der er blevet dømt for drabsforsøg. De har fået omkring 10 år isoleret set for et drabsforsøg, og det er en meget hård straf, siger hun.

Mette Stage er forsvarer for Dennis Brodthagen, der går under navnet »Krigsministeren«, og han har fået nedsat sin dom fra byretten, der lød på 13 år, til 8 år i landsretten. Det er hans forsvarer »utrolig godt tilfreds med«, men hun er ikke begejstret for de andre domme.

- En del af de drabsforsøg, der er blevet begået, har været omfattet af den nye banderegel, og det giver retten mulighed for at hæve straffen med indtil det dobbelte. Det har landsretten helt klart benyttet sig af, siger hun.

Grunden til, at det samlede antal år i fængsel er blevet væsentligt nedsat i forhold til dommene i Københavns Byret, er blandt andet, at to af de oprindeligt 16 tiltalte er frifundet. Derudover er eksrockeren Brian Sandberg frifundet for det drabsforsøg, som byretten dømte ham for.

Anklager Trine Outzing Sorgenfri bifalder, at landsretten har givet højere straffe til nogle af de tiltalte og dermed fulgte anklagemyndighedens påstand i vidt omfang.

- Der er ikke tale om en strafnedsættelse, for domsfældelsen er rent faktisk skærpet for størstedelens vedkommende. Så samlet set er der sket en nedsættelse, men isoleret set for de enkelte forhold er der tale om en stramning, siger hun og giver et eksempel:

- Nogle af de tiltalte er i byretten dømt for et drabsforsøg og har fået henholdsvis 7 og 8 år. Der har man så i landsretten ment, at det skulle koste henholdsvis 8 år og 11 år. Baggrunden for den skærpelse skyldes bandebestemmelsen.

Både anklager Trine Outzing Sorgenfri og forsvarer Mette Stage fortæller, at ingen af de 14 dømte som udgangspunkt kan anke deres domme. De kan søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, men der skal ganske særlige grunde til, hvis man skal have en tilladelse til det, og det bliver svært, vurderer Mette Stage.

Brian Sandberg, der i august forlod Hells Angels, blev kun kendt skyldig for vold, og derfor slap han med en dom på 2,4 års fængsel. Den har han allerede afsonet i varetægt, så han er på fri fod igen.

Se alle dommene her.

BNB

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.