Rigspolitiet beklager nu en formulering i de actioncard, som betjente i skulle bruge i forbindelse med telefonisk henvendelse til minkavlere, der skulle aflive deres mink.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

'Det pågældende actioncard indeholdt en formulering, som – hvis anvendt i telefonsamtalerne – kunne give minkavlerne grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning. Rigspolitiet har beklaget dette,' skriver de i en pressemeddelelsen, inden Rigspolitichef Thorkild Fogde udtaler:

»Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os.«

Det pågældende actioncard blev udarbejdet og anvendt fra fredag den 6. november til søndag den 8. november. Den omtalte formulering, som du finder herunder, var tiltænkt anvendelse i forhold til de minkavlere, der under telefonsamtalen tilkendegav, at de ikke ønskede at medvirke til optælling.

Hvis minkavleren sagde nej til aflivning af sine mink, skulle betjenten sige følgende:

Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Formuleringer, der af minkavlerne kunne opfattes, som om politiet kunne tvangsaflive deres mink, lyder det i et notat fra Justitsministeriet. Et notat, som B.T. som de første kunne give offentligheden et indblik i onsdag.

Fødevarestyrelsen tog kontakt til alle minkavlere for at orientere om den manglende hjemmel 10. november.

To dage senere, 12. november, tog politiet kontakt til otte minkavlere, som blev vurderet til at kunne have fået den fejlagtige besked, lyder det.