Rigsadvokaten har gennem mange måneder syslet med at færdiggøre en redegørelse om retspraksis for domme i drabssager.

Arbejdet er sat i gang af justitsminister Lene Espersen (K), men redegørelsen om 'jalousirabat' vente på sig.

Formålet er at få belyst, om landets domstole per automatik giver en 'rabat' på strafudmålingen på typisk to år, når gerningsmand og offer har levet i et samliv eller et samlivslignende forhold inden eller op til drabet. Konklusionen synes givet på forhånd, så justitsministeren behøver ikke vente i stor spænding:

I en tragisk sag, der blev ført i Vestre Landsret i februar mod 23-årige Jesper Hvidberg, Camilla Vang Christensens eks-kæreste og morder, fastslog anklagemyndigheden, statsadvokaturen, at 'der har i Danmark dannet sig den faste retspraksis, at man får 12 år for 'almindeligt' drab. Det er også fast praksis, at man får 10 år, når drabet udspringer af et samlivsforhold, sagde anklager Gitte Giversen.

Lene Espersen har bebudet, at hun er klar til at komme med et udspil til lovændring, hvis rigsadvokatens redegørelse underbygger, at 'jalousirabatten' gives per automatik