Viceforstander kom med belastende oplysninger for de tiltalte i Solhaven-sagen.

Den tidligere viceforstander på bostedet Solhaven, Carsten Lundahl Petersen, var onsdag eftermiddag en tur i vidneskranken ved retten i Aalborg, idet han som en af de første fik kendskab til den overdrevne brug af magt overfor 16-årige JFF, som ifølge anklageskriftet mod stedets 12 ansatte blev tævet til bevidstløshed i august 2005. 

Det var nemlig viceforstanderen, der hentede den stærkt forslåede dreng efter denne var flygtet fra bostedet.  

- Jeg fandt ham nede i hallen i Farsø. Han virker skræmt, men også lidt vred. Han siger, han har været udsat for en magtanvendelse, og jeg kan kan godt se at han har nogle skrammer. Han har nogle buler i ansigtet og mærker på halsen, forklarer den tidligere forstander, der var ansat på Solhaven fra 1990 til 2007. 

Den i dag 25-årige JFF har tidligere i dag fortalt, hvordan de to ansatte HN og PGL den dag i 2005 slog ham med knytnæveslag i tindingen, gav ham nyreslag og fik sit hoved slået ind i en reol. Under volden blev JFFs t-shirt bl.a. revet i stykker og smurt ind i blod. 

Viceforstanderen bad derfor JFF hente sin t-shirt, for at se det med sine egne øjne. 

- Han kom tilbage med en t-shirt, der er revet i stykker og med blod på. Jeg kan se, at det er gået voldsomt for sig. Det er en magtanvendelse, der måske er gået lidt ud over det sædvanlige, desværre. Jeg ringer derfor til PGL og HN og siger, at jeg mener, de har et forklaringsproblem. 

På trods af beretningerne fra den forslåede dreng, og på trods af, at han havde set den blodindsmurte t-shirt, gjorde viceforstanderen - der i dag fører tilsyn med bostederne i Thisted Kommune - dog ikke mere ved episoden udover at fortælle om den til forstander Søren Virenfeldt.

- Han sagde jo, at der var styr på det, forklarede han. 

Under en politiafhøring har han dog tidligere forklaret, at forstander Søren Virenfeldt 'ikke reagerede en skid over det han fik af vide.'

- Det er rigtigt, at jeg har sagt det. Der skulle jo være fulgt op på tingene. Jeg havde derfor en formodning om, at der ikke var sket noget i denne sag. 

Alligevel reagerede han ikke. De to ansatte, der står tiltalt for volden, der blot er et af 75 forhold om vold og mishandling på det nordjyske bosted, nægter sig begge skyldige.

De hævder, at det var viceforstanderen, der beordrede dem til at ransage drengens værelse, hvilket førte til den efterfølgende magtanvendelse. De hævder ligeledes, at det var viceforstanderen, der skulle lave den efterfølgende rapport om magtanvendelse. Begge dele nægtes dog i dag af viceforstanderen. 

- Hvorfor skulle jeg lave rapporten, jeg var jo ikke med i magtanvendelsen? Det lyder underligt.  

Samtlige 12 tiltalte har i øvrigt tidligere afvist, anklagemyndighedens påstand om, at børnene på stedet blev forskelsbehandlet. Dette blev også modsagt af den tidligere viceforstander. 

- Det var forskelsbehandling. Der var nogle unge, der blev rimeligt forkælede i forhold til andre. Der var nogle som ikke blev forgyldt på samme måde som 'Sørens drenge' gjorde. Sørens drenge var de drenge, som han havde et særligt godt forhold til.