Begge politiske fløje langer nu ud efter politiet, der beskyldes for at give ofre for kriminalitet et 'uacceptabelt svar'.

Helt konkret får politiet kritik for at begrunde manglende efterforskning af tyveri med et standardsvar.

Det sker, selv om beskeden til anmelderens e-boks er underskrevet af sagsbehandler og formuleres personligt.

»Vi er af den klare opfattelse, at alle borgere altid har ret til en grundig og individuel behandling af politiet, når de anmelder kriminalitet. Derfor er det pågældende svar uacceptabelt,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der kalder det bydende nødvendigt med flere ansatte i politikorpset.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, fortæller, at hun af gode grunde ikke kan vide, om der faktisk er sket en ordentlig screening af anmeldte sager.

»Men jeg må også sige, at når man sammenholder disse enslydende standardskrivelser på tværs af alle politikredse, så får man jo ikke et indtryk af, at der er sket en seriøs vurdering af sagen. Hvis det er tilfældet, skal man naturligvis ikke foregøgle, at der sker undersøgelser, som reelt ikke sker,« siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har allerede været til politisk samråd, hvor han forholdt sig til den rekordlange sagsbehandlingstid af borgervendt kriminalitet.

Her kom det frem, at politi og domstole til næste år skal mindske ventetiden fra anmeldelse til dom for personfarlig kriminalitet med 20 procent. Det vil sige vold, voldtægter, trusler, røveri, blufærdighedskrænkelser, trusler samt drab.

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V), vil gerne have svar på, hvad dette konkret vil betyde for ofrene for eksempelvis indbrud og tyveri.

Han vil derfor have Nick Hækkerup indkaldt til nyt politisk samråd.

»Når jeg allerede har varslet et nyt samråd, er det med baggrund i, at man ikke kan opprioritere alt. Vi må nøje vide, hvad en opprioritering reelt betyder for andre sager, herunder om der fortsat er plads til en individuel behandling,« siger han og bakkes op af Karina Lorentzen, der også gerne vil høre præcis forklaring fra ministeren.

Nick Hækkerup har udtalt, at det er et spørgsmål om ressourcer, hvis politiet skal mindske sagsbehandlingen af andre sager end den personfarlige kriminalitet. Derfor skal det her til efteråret tages op ved kommende politisk forlig om dansk politi.