Følg retssagen live her

Shetlandsponyen Tarzan blev udsat for vanrøgt, da TV-kokken Camilla Plums søn, Carl Plum, slagtede den på stranden i Tisvildeleje. Det konkluderer Det Veterinære Sundhedsråd i en rapport, der tirsdag blev læst op i retten i Helsingør. Her er 25-årige Carl Plum og hans 22-årige kammerat sigtet for dyremishandling, ulovlig slagtning og ulovlig besiddelse af en kniv.

23. juni sidste år slæbte de to venner hesten ned til stranden og skar halsen over på den. Formålet var at skære den ud til bøffer og spise til en Sankt Hans-middag dagen efter. Rapporten konkluderer, at hesten blev udsat for unødig smerte, da slagtningen fandt sted.

- Der er ikke tegn på, at der er foretaget på bedøvelse, lyder det i rapporten, som anklager Rikke Hald læste op i retten.

I retten blev der afspillet en video, som Carl Plum, hans medtiltalte og en veninde optog af selve slagtningen. I videoen ser man Carl Plum save frem og tilbage i hestens hals, mens den ligger på ryggen og spjætter med benene.

- Luftrøret er skåret over, før hesten er død. Halsen er skåret over der, hvor der er længst ind til luftvejene, og derfor vurderes det, at hesten har været udsat for behandling med karakter af mishandling.

I stedet for bedøvelse blev hesten gokket i nøden med en gummihammer.

Følg retssagen live her

- Hesten bliver på stranden slået i hovedet. Det fremgår tydeligt, at den ikke bliver bevidstløs af slaget. Den sparker kraftigt med benene, de aftager i takt med afblødningen. Hovedet skilles fra kroppen med en kniv ført med med savende bevægelser, som beviser, at det er sket med en sløv kniv. Ponyen er omtumlet som en bokser efter et hårdt slag. Den har kunne registrere den smerte, den er blevet påført ved overskæringen og oversavningen af halsen på det sted, hvor halspulsåren ligger særligt dybt. Dyret har været udsat for en angstfremkaldende oplevelse, lyder det i rapporten fra Det Veterinære Sundhedsråd.

Det Veterinære Sundhedsråds konkluderer, at dyreværnslovens § 28 er blevet overtrådt.

Carl Plum har hyret topadvokaten Karoly Németh som sin forsvarer. Da sagen var for retten i maj, lykkedes det topforsvareren at overbevise byretten om, at rapporten fra Det Veterinære Sundhedsråd ikke måtte bruges som bevismateriale i sagen. Det er retten - ikke dyrlæger - der skal tage stilling til, om loven er overtrådt, lød argumentet, som byretten godtog. Kendelsen blev imidlertid afvist af Landsretten, og derfor indgår rapporten nu som bevismateriale.

§ 28 i Dyreværnsloven lyder:

Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Følg retssagen live