Som dreng fik Peter Madsen at vide af sin far, at når politiet havde fanget en arrestant, blev han presset ned i patruljevognens motorrum under kølerhjelmen. Hensigten var, at forbryderen skulle brænde sig og komme i klemme i kileremmen.

Når retssagen mod ubådsbyggeren i morgen begynder i Københavns Byret, vil den 47-årige varetægtsarrestant selv kunne risikere at få sved på panden, når han sætter sig i det varme sæde foran domsmandsretten. For den alvorlige tiltale mod ham for seksuel mishandling, drab og partering af Kim Wall bør ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi udløse fængsel på livstid. Eller sekundært forvaring på ubestemt tid.

Peter Madsen erkender at have parteret den 30-årige svenske journalist, men nægter at have sexmishandlet eller dræbt hende. Ifølge ubådsbyggerens seneste forklaring døde hun ved et uheld som følge af kulilteforgiftning i ubåden.

Et »almindeligt« drab vil normalt som udgangspunkt udløse en straf på 12 års fængsel, men i den aktuelle sag synes anklagerens bevisførelse at blive bygget op omkring en række elementer, der skal vise, at Kim Wall døde som følge af en planlagt og forberedt forbrydelse. Og med sex, løgn og video som vigtige, ekstraordinære ingredienser i anklagerens arsenal af skærpende omstændigheder for at understøtte påstanden om livstid eller forvaring.

Sex fordi obduktionen af Kim Walls torso viste, at hun var blevet påført 14 stik i og omkring sit underliv. Skaderne blev ifølge den oprindelige obduktionserklæring påført 'omkring eller efter dødens indtræden', men anklagemyndigheden meldte i forbindelse med offentliggørelsen af anklageskriftet, at Peter Madsen havde påført Kim Wall skaderne, mens hun stadig var i live.

Der er i den forbindelse rejst tiltale efter straffelovens voldtægtsbestemmelse med den tilføjelse, at der er tale om andet kønsligt forhold end samleje af særlig farlig karakter.

Løgn fordi Peter Madsens troværdighed lider alvorligt under, at han flere gange siden sin anholdelse har skiftet forklaring på afgørende punkter.

Først forklarede han, at hun var blevet sat af ubåden i live på Refshaleøen få timer efter, at hun torsdag 10. august kl. 19 var sejlet ud med Peter Madsens ubåd. Dernæst lød forklaringen, at hun var blevet ramt i hovedet af ubådens 70 kg tunge tårnluge, havde fået kraniebrud og var død.

Efter at hendes hoved blev fundet uden tegn på brud, skiftede Peter Madsen igen forklaring. Nu hedder det, at  journalisten var blevet forgiftet af kuliltedampe. Herefter erkender han at have parteret hende med en sav og smidt ligdelene i vandet.

Video fordi politiets undersøgelse af Peter Madsens personlige computer afslørede adskillige brutale videooptagelser, hvor kvinder bliver henrettet. Blandt andet ved halshugning og afbrænding. Ikke simulerede opstillinger, men ægte henrettelser og drab på kvinder. Ifølge politiet optaget i udlandet.

»Det er nogle videoer, som indikerer, at man kan have interesse for fetich, tortur og drab. Det er nogle meget alvorlige videoer, som viser henrettelser af kvinder,« har sagens anklager sagt om dødsvideoerne.

Og allerede tidligt i sagen kom det frem, at et vidne havde oplyst til politiet, at Peter Madsen i tiden op til den fatale sejltur med Kim Wall havde virket ekstra manisk med død og sex som sit helt store hovedtema.

Politiet har inden retssagen ikke ønsket at gå i detaljer med, hvorfor man mener, at drabet var planlagt. Tidligere har det dog været fremme, at et vidne på land 10. august så Peter Madsen gå med en sav, en fukssvans, i retning mod ubåden, samme dag som han og Kim Wall sejlede ud fra Refshaleøen i ubåden ' UC3 Nautilus'.

Der falder dom i sagen 25. april.