Dom i udbyttesag kan have ført til, at Anthony Mark Patterson vil tilstå, siger professor i selskabsret.

Det kommer ikke til at have direkte betydning for, om Sanjay Shah vil blive dømt for omfattende svindel med udbytteskat, at den medtiltalte i sagen, Anthony Mark Patterson, vil tilstå det, han er anklaget for.

Det vurderer professor i selskabsret ved Copenhagen Business School (CBS) Søren Friis Hansen.

- Umiddelbart har det ikke nogen direkte betydning for, om der kan ske domfældelse af Sanjay Shah. Det skal jo bevises, at de begge har begået noget strafbart, siger Søren Friis Hansen.

- Men det er klart, at hvis der bliver aflagt en forklaring af Patterson under retssagen mod Sanjay Shah, som belaster Shah, så kan det selvfølgelig få bevismæssig betydning, når domstolen skal tage stilling til, om Sanjay Shah er skyldig.

Anthony Mark Patterson har været tiltalt for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 8,9 milliarder kroner.

Retssagen mod Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson skulle have begyndt 29. februar, men det bliver nu efter alt at dømme kun med Sanjay Shah på anklagebænken.

Ifølge Retten i Glostrups retslister står sagen mod Anthony Mark Patterson til at blive gennemført som en tilståelsessag 26. februar.

2. februar blev britiske Guenther Klar idømt seks års fængsel i den første sag i udbyttesagskomplekset. Klar var tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 320 millioner kroner.

- Det er sandsynligt, at dommen i Guenther Klar-sagen kan have haft en medvirkende årsag til, at Anthony Mark Patterson har skønnet, at man lige så godt kan tilstå, fordi omstændighederne i de to sager minder om hinanden. Det er individuelle sager, men der er jo ting, der minder om hinanden, siger Søren Friis Hansen.

I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.

Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

/ritzau/