For snart to år siden blev den store redningsaktion sat i værk for at redde de elever og lærere, der kæntrede i en dragebåd en iskold februardag på Præstø Fjord. Fredag 1. februar 2013 faldt dommen.
For snart to år siden blev den store redningsaktion sat i værk for at redde de elever og lærere, der kæntrede i en dragebåd en iskold februardag på Præstø Fjord. Fredag 1. februar 2013 faldt dommen. Foto: Søren Steffen

Forstander Truels Truelsen idømmes en betinget straf på 60 dage, bliver frifundet for uagtsomt manddrab og Lundby Efterskole idømmes 25 dagbøder af 10.000 kroner. Lundby Efterskole frakendes retten til at forestå aktiviter til søs.

Sådan lød det, da dommer Charlotte Thorlaksen læste dommen op fredag i retten i Nykøbing Falster. Her blev det længe ventede retslige punktum sat i Præstø-sagen, der begyndte for snart to år siden, da 13 elever og to lærere fra Lundby Efterskole kæntrede i en dragebåd på Præstø Fjord.

Præstø

Retten fandt, at Truels Truelsen har overtrådt straffeloven § 249 med en uagtsomhed, der må som må anses som grov, sagde dommeren. Dommeren lagde vægt på, at de unge var under 18 år, og deres liv var i fare. Retten lagde i sin dom vægt på, at der var tale om erhvervsmæssig sejlads og på, at eleverne ikke var instrueret i at sejle dragebåd. Dommeren bemærkede desuden, at den afdøde lærer Michael Jørgensen havde udvist grov uagtsomthed.

- Troels har begået den fejl, at han ikke har ført et tilsyn som leder, og derfor er han ansvarlig for sejladsen. Men han er ikke ansvarlig for lærerens død, fordi den døde lærer handlede groft uagtsomt, forklarede anklager Michael Boolsen kort efter domsafsigelsen.

Anklageren havde krævet en ubetinget fængselsstraf - i måneder - til den 57-årige forstander Truels Truelsen og en bøde på mindst 250.000 til selve efterskolen.

strax

Ifølge bt.dk's reporter på stedet, virkede nogle af eleverne og deres forældre forundrede over, at skolen ikke kunne holdes ansvarlige for mere.

Dagen forinden overraskede Lundby Efterskole ved at erkende sig skyldig i den del af tiltalen, der gik på uagtsomt legemsbeskadigelse. Men kun over for de syv elever, der fik hjertestop i det iskolde vand, og som den dag i dag fortsat har varige mén. 

Derudover var skolen og skolens forstander Truels Truelsen tiltalt for uagtsomt manddrab på den friluftslærer, Michael Jørgensen, der mistede livet efter kæntringen 11. februar 2011. Samt for overtrædelse af loven som sikkerhed til søs.

Forsvareren har krævet betænkningstid i forhold til, om de ønsker at anke dommen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.