Elever på vej ind i Retten i Nykøbing F. Arkivfoto.
Elever på vej ind i Retten i Nykøbing F. Arkivfoto. Foto: Keld Navntoft

Præstø-tragedien skal koste forstanderen fængsel og Lundby Efterskole en bøde samt et forbud mod sejlsportsaktiviteter. Det krævede anklageren torsdag, hvor han beskrev den afdøde lærer Michael Jørgensen som et 'orakel', som skolen og dens forstander havde stolet alt for blindt på.

Fordi Lundby Efterskole aldrig kontrollerede læreren Michael Jørgensens beviser, og fordi eleverne aldrig blev bedt om at tage duelighedsbeviser til sejlads, så endte dragebådsturen i februar 2011 fatalt.

Det sagde anklager Michael Boolsen under sin proceduren torsdag i retten i Nykøbing Falster. Her er Lundby Efterskole og forstander og Truels Truelsen tiltalt for uagtsom manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse, efter en dragebåd med for snart to år siden kæntrede på Præstø Fjord med 13 elever og to lærere.

Det skal koste skolen en bøde på ikke under 250.000 kroner og en fængselsstraf til forstanderen, sagde anklageren fredag.

- Samler man alle disse oplysninger sammen, er der en klar indikation af, at man skal kræve en frihedsstraf til Truels Truelsen. Der bør være tale om en straf, der udmåles i måneder, sagde anklager Michael Boolsen.

Anklageren fokuserede desuden  på, at der var tale om 'alvorlig personskade' af unge mennesker - nogle af dem for livet. Derfor skal skolen også fratages retten til at undervise i sejlsportsaktiviteter.

- Lundby Efterskole bør frakendes retten til at undervise unge til søs under 18 år i et af retten fastsat tidsum, sagde anklageren.

Gennem forsvarsadvokat Peter Giersing erkendte Lundby Efterskole torsdag sit ansvar for ulykken, men videregav det fulde ansvar for ulykken til den i dag afdøde friluftslærer Michael Jørgensen. Også anklager Michael Boolsen fremhævede torsdag, at det direkte ansvar hvilede på den lærer, der druknede under ulykken.

- Den lærer, der er direkte ansvarlig for ulykken, er omkommet, og der kan derfor ikke gøres strafferetlig ansvarlig, sagde anklager Michael Boolsen.

Men han fastholdt også, at skolen og dens forstander fuldstændig havde forsømt deres pligt til at uddanne deres elever til sejlads på en skole, hvor sejlsportsaktiviteter er en fast del af skemaet.

Lundby Efterskole burde ifølge anklageren have krævet, at eleverne tog et 'dueligehedsbevis', som det hedder i søfartsprog, og som søfartsloven kræver det, når der er tale om erhvervsmæssig sejlads. Dragebåden var at betragte som et passagerfartøj og sejladsen at betragte som erhvervsmæssig, mente anklageren.

- Det er derfor anklagemyndighedens opfattelse, at Truels Truelsen har handlet groft uagtsom. Han havde en pligt til at aktiviteterne blev reguleret og foregik fuldt forsvarligt, sagde Michael Boolsen.

- Man har hørt meget om Michael Jørgensen i den her sag. Der stod stor respekt om ham, også for stor respekt om ham ved sejlads, fordi han ikke opfyldte de krav, som stilles til en bådfører, idet han forestod erhvervsmæssig sejlads og ikke var certificeret til det. Fra anklagemyndighedens side er der også en opfattelse af, at han gik for vidt. Den bedste, der beskrev denne dualitet, var skolens første forstander, som beskrev, at Michael Jørgensen stillede store krav til sig selv, sine kolleger og sine elever. Men også var en lærer, der skulle holdes øje med.

Samtidig satte anklager Michael Boolsen et stort spørgsmålstegn ved Michael Jørgensen sejler-evner og erfaringer, som han ellers over for sine kolleger på efterskolen havde beskrevet som gode.

- Skulle han være et orakel inden for sejlads? Han havde et duelighedsbevis til at sejle speedbåd, men han havde ingen yderligere beviser inden for sejlads. Og han var ikke certificeret skibsfører. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at man stolede blindt på Michael Jørgensen evner, sagde Michael Boolsen.

Proceduren fra henholdsvis anklager og forsvarer strækker sig torsdagen ud. I modsætning til de foregående dage fulgte kun få med fra tilhørerrækkerne, flere forældre, men ingen elever.

Der falder dom i sagen i morgen fredag.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.