Bellahøj Politi. Politi skilt.
Bellahøj Politi. Politi skilt. Foto: Brian Bergmann

Et diskret samleje med en kvinde har forsødet en kedelig vagt på politistationen for en dansk polititjenestemand.

Det kan man læse i den seneste opgørelse over disciplinærsager, som Rigspolitiets netop har offentliggjort efter nytår. Opgørelsen dækker de indberetninger og afgjorte sager, der har været behandlet i 2014.

I løbet af kalenderåret blev der indberettet 92 disciplinærsager mod 86 i 2013. I årets løb nåede 61 sager at blive afgjort, hvor 22 udløste en båøde, 14 endte med irettesættel, 17 med advarsel og enkelte med afsked.

Den opstemte politimand, der dyrkede sex i tjenestetiden, var en såkaldt chargeret polititjenestemand, der altså beklædte en særligt betroet stilling. Han blev indberettet for at have haft samleje med en kvinde på politistationen i  tjenestetiden, for blufærdighedskrænkelse samt salg af narko. Efterforskningen blev dog senere indstillet, da der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at formode, at der var begået et kriminelt forhold.

Politimesteren i kredsen, der ikke er nærmere geografisk præciseret, fandt dog den pågældende adfærd for »meget kritisabel«. Den kritik fik polititjenestemanden til selv at søge om at blive degraderet, og derfor sluttede sagen uden en egentlig disciplinær forfølgning fra Rigspolitiets side.

Store Kongensgade 100

Det fik straks mere alvorlige konsekvenser for to politimænd, som ifølge oversigten over disciplinærsager har truet eller aflyttet deres tidligere kærester. De mistede begge jobbet.

Den ene polititjenestemand blev afskediget uden varsel, efter at han var blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for vold, ulovlig tvang og vidnetrusler mod sin tidligere kæreste. Politimanden opsøgte hende i hjemmet og beskyldte hende for at have en affære. Herefter tiltvang han sig adgang til hendes lejlighed, hvor han blandt andet trykkede en arm mod hendes hals, så hun ikke kunne trække vejret, og truede med at ødelægge hendes liv, hvis hun anmeldte sagen til politiet.

Den anden politimand mistede også sit job, efter at han blandt andet havde aflyttet to tidligere kærester og uberettiget lavet opslag i politiets registre. Desuden havde han ladet familiemedlemmer prøve at skyde med hans tjenestepistol på politiets skydebane. Det kostede ham samlet både en bøde på 10.000 kr. samt efterfølgende jobbet.

 

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.