Selve retssagen mod opfinder Peter Madsen for sexmordet på den svenske journalist Kim Wall er definitivt afsluttet.

Men både Københavns Byret og Østre Landsret bestemte samtidig med livstidsdommen til Peter Madsen tidligere i år, at hans elskede ubåd 'UC3 Nautilus' skulle konfiskeres for at blive destrueret.

Det er normalt at gøre i drabssager med genstande, som gerningsmanden har brugt til sin forbrydelse.

Men det er absolut ikke normalt, at et gerningsvåben eller en konfiskeret effekt vejer 33 ton og måler knap 18 meter. Derfor har destruktionen af Peter Madsens ubåd ifølge B.T.s oplysninger voldt Københavns Politi en del hovedbrud. Blandt andet fordi det ikke er helt billigt.

Københavns Politi ønsker dog at mørklægge de nærmere oplysninger om, hvordan ubåden fra den opsigtsvækkende drabssag skal destrueres, og hvad det vil koste. Disse oplysninger har B.T. søgt aktindsigt i, men Københavns Politis juridiske chefkonsulent har besluttet, at anmodningen ikke vil blive imødekommet.

»Baggrunden herfor er en afvejning af de beskyttelsesinteresser, som ligger bag undtagelsesbestemmelserne (om aktindsigt, red.), over for den berettigede forventning, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes,« står der blandt andet i politiets afslag.

I den stille sensommeraften 10. august 2017 sejlede den svenske journalist Kim Wall ud fra Københavns Havn med opfinderen og raketbyggeren Peter Madsen, som hun skulle interviewe om bord på hans hjemmebyggede ubåd. Det blev hendes død. Billedet af kvindemorderen og hans offer er taget af en turist på et krydstogtskib i Øresund.
I den stille sensommeraften 10. august 2017 sejlede den svenske journalist Kim Wall ud fra Københavns Havn med opfinderen og raketbyggeren Peter Madsen, som hun skulle interviewe om bord på hans hjemmebyggede ubåd. Det blev hendes død. Billedet af kvindemorderen og hans offer er taget af en turist på et krydstogtskib i Øresund. Foto: PETER THOMPSON
Vis mere

»Der er ved denne vurdering på den ene side lagt vægt på, at den konkrete sag er en drabssag, der har været meget omtalt i medierne og haft en stor offentlig bevågenhed, og på den anden side, at de ønskede oplysninger vedrører interne dokumenter, der som udgangspunkt ikke er omfattet af retten til aktindsigt (..). Endvidere er der lagt vægt på, at rettens afgørelse om konfiskation af ubåden navnlig må antages at være båret af hensynet til retsfølelsen, idet det ville være stødende for retsfølelsen, såfremt ubåden efter sagens afslutning fortsat var i brug, herunder til kommercielle formål.«

»Det er Københavns Politis opfattelse, at de nærmere oplysninger om, hvorledes og med hvilke omkostninger den konfiskerede ubåd er destrueret på den baggrund ikke bør komme til offentlighedens kundskab,« konkluderer den juridiske chefkonsulent i afslaget til B.T.

Ifølge Københavns Politis officielle pressepolitik ønsker politikredsen 'såvel generelt som i de konkrete sager at fremstå som en åben organisation, der både eksternt og internt sikrer adgangen til rettidig, troværdig og fyldestgørende information'.

B.T. erfarer i øvrigt, at Peter Madsens hjemmebyggede ubåd endnu ikke er blevet destrueret, da politiet stadig arbejder på at få løst opgaven til en passende pris.

Ubådsbygger Peter Madsen blev både i Københavns Byret og Østre Landsret idømt fængsel på livstid for at have sexmishandlet, dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall ombord på sin hjemmebyggede ubåd.
Ubådsbygger Peter Madsen blev både i Københavns Byret og Østre Landsret idømt fængsel på livstid for at have sexmishandlet, dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall ombord på sin hjemmebyggede ubåd. Foto: Ida Marie Odgaard
Vis mere

Da Københavns Byret i april idømte kvindemorderen livsvarigt fængsel, lagde retten i spørgsmålet om konfiskation af ubåden vægt på, at Peter Madsen med vilje selv havde sænket ubåden med tilhørende indhold i Køge Bugt.

Dermed havde han reelt opgivet det hele, så domsmandsretten ikke skulle tage stilling til konfiskation af hver enkelt del i ubåden, efter at politiet havde hævet den.

Ved dommen besluttede retten også at konfiskere blandt andet Peter Madsens tøj fra anholdelsen, en sav med orange skaft, en kniv, en computer og en ekstern harddisk.