Ubådsbyggeren Peter Madsen har på det seneste redet på en bølge af medgang.

Kvindemorderen er blevet flyttet fra Storstrøm Fængsel, han må ringe ud fra sit nye fængsel i Herstedvester og har også fået nye pennevenner under afsoningen af sin livstidsdom.

Og onsdag indledes det formentlig sidste kapitel i det juridiske opgør med den 47-årige Peter Madsen om hans sexmishandling, drab og partering af den 30-årige svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden 'UC3 Nautilus' i august sidste år.

En enig domsmandsret i Københavns Byret fandt 25. april i år Peter Madsen skyldig i de alvorlige tiltalepunkter og idømte ham lovens strengeste straf: fængsel på livstid.

Den svenske journalist Kim Wall overlevede ikke, at hun 10. august sidste år sejlede ud på Øresund med Peter Madsen i hans hjemmebyggede ubåd 'UC3 Nautilus'. Nu forsøger han at få omstødt sin livstidsdom for sexdrabet og parteringen af den 30-årige kvinde. 
Den svenske journalist Kim Wall overlevede ikke, at hun 10. august sidste år sejlede ud på Øresund med Peter Madsen i hans hjemmebyggede ubåd 'UC3 Nautilus'. Nu forsøger han at få omstødt sin livstidsdom for sexdrabet og parteringen af den 30-årige kvinde.  Foto: PETER THOMPSON
Vis mere

Efter en kort tænkepause opgav Peter Madsen efter få dage at anke selve skyldsspørgsmålet til Østre Landsret. I stedet har ubådsbyggeren nøjedes med kun at anke straffen.

Det er sket i håb om at kunne slippe for livstidsdommen, der anses for særligt belastende, fordi straffen ikke er tidsbestemt.

Altså, at man som afsoner ikke kan vide, hvornår man efter mindst 12 års afsoning kan gøre sig håb om at blive prøveløsladt.

Dermed har Peter Madsen i landsretten alt at vinde. Det kan ikke blive værre for ham end den livstidsdom, som han allerede er idømt af byretten.

Dobbeltmorderen Naum Conevski blev anholdt af af betjente fra drabsafdelingen i Københavns Politi, da han i 1984 vendte tilbage til lufthavnen i Kastrup efter en ferie i sit hjemland Makedonien. Siden har han afsonet sin livstidsdom og hidtil fået afslag på alle forsøg på at blive prøveløsladt.
Dobbeltmorderen Naum Conevski blev anholdt af af betjente fra drabsafdelingen i Københavns Politi, da han i 1984 vendte tilbage til lufthavnen i Kastrup efter en ferie i sit hjemland Makedonien. Siden har han afsonet sin livstidsdom og hidtil fået afslag på alle forsøg på at blive prøveløsladt. Foto: Mini Wolff
Vis mere

Selv om straffen hedder livstid, bliver livstidsdømte dog i gennemsnit løsladt efter 16-17 års fængsel.

Nogle livstidsfanger kommer dog til at sidde betydeligt længere, hvis de til stadighed bliver betragtet som farlige af Retslægerådet.

Det gælder eksempelvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Femøren på Amager.

Og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund. De afsoner stadig begge deres livstidsdomme.

63-årige Seth Sethsen blev i 1986 idømt livsvarigt fængsel for rovmordet på den 49-årige taxichauffør Kurt Gaarn-Larsen i oktober 1985 i Albertslund. Han har også foreløbig fået afslag på alle ansøgninger om prøveløsladelse, fordi han af Retslægerådet stadig anses for farlig.
63-årige Seth Sethsen blev i 1986 idømt livsvarigt fængsel for rovmordet på den 49-årige taxichauffør Kurt Gaarn-Larsen i oktober 1985 i Albertslund. Han har også foreløbig fået afslag på alle ansøgninger om prøveløsladelse, fordi han af Retslægerådet stadig anses for farlig. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Når Peter Madsens ankesag om straffens længde kommer for Østre Landsret, vil der blive tale om en væsentligt kortere retssag, end da ubådssagen blev behandlet i Københavns Byret.

Dengang skulle domsmandsretten bruge 12 retsdage, men i landsretten kommer ankesagen efter planen kun til at vare tre dage. Dommen er planlagt til at blive afsagt fredag 14. september.

Peter Madsen håber at kunne forvandle livstidsstraffen til en tidsbestemt straf på eksempelvis 12-16 års fængsel. Det er det mest almindelige i en drabssag, når gerningsmanden som Peter Madsen ikke tidligere er straffet.

Faktisk hører det til de absolutte sjældenheder, at en drabssag med et enkelt offer giver livstid. Gennem de seneste 10 år er 14 personer - ud over Madsen - blevet idømt livstid for drab. Men kun i tre af sagerne har der været tale om et enkelt offer.

Anklager Kristian Kirk skal føre ankesagen mod ubådsbyggeren og kvindemorderen Peter Madsen, der på onsdag begynder i Østre Landsret.
Anklager Kristian Kirk skal føre ankesagen mod ubådsbyggeren og kvindemorderen Peter Madsen, der på onsdag begynder i Østre Landsret. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Omvendt vil anklageren - Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København - primært gå efter at få stadfæstet byrettens livstidsdom. Hvis det er muligt, er andenprioriteten at få Peter Madsen idømt forvaring.

Forvaring er ligesom livstid også en frihedsberøvelse på ubestemt tid, men her skal en psykiater i fængslet allerede efter tre år vurdere, om der er grund til at anbefale en løsladelse. Afgørelsen skal dog suverænt træffes af en domstol.