Terrortruslen mod Danmark er alvorlig og mere uforudsigelig end tidligere. Det fastslår Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark.

- Det er vores vurdering, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Danmark er stadig et prioriteret terrormål for militante islamister, og det samlede trusselsbillede er i dag mere fragmenteret, dynamisk og komplekst og dermed også mere uforudsigeligt end tidligere, siger PET-chef Jakob Scharf i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Udviklingen vil både nu og i de kommende år stille store krav til den samlede indsats over for terrorisme og ikke mindst til PETs arbejde med at identificere og imødegå konkrete terrortrusler, siger han.

På baggrund af vurderingen har PET anmodet landets politikredse om fortsat at opretholde en skærpet politimæssig opmærksomhed i forhold til terrortruslen.

Vurderingen er udarbejdet af PETs Center for Terroranalyse (CTA). Den konkluderer, at »mens al-Qaidas ledelse er svækket, har de politiske ændringer i Mellemøsten og Nordafrika givet regionale terrorgrupper større råderum, og der er opstået nye fristeder, hvor terrorgrupper kan træne og planlægge terrorangreb mod Vesten og vestlige interesser«. Derudover står der i vurderingen, at nye konflikter, særligt i Syrien, har tiltrukket personer bosiddende i Vesten, herunder Danmark.

»Det øger risikoen for kontakter til militant islamistiske netværk og dermed risikoen for, at personerne bliver radikaliserede og er rede til at udføre terrorrelaterede aktiviteter, når de vender hjem,« hedder det.

Vurderingen konkluderer, at der også i Danmark er sket en optrapning - »i politisk ekstremistiske miljøer på både højre- og venstrefløjen ses en fortsat stigende vilje til voldsanvendelse, herunder mod statens institutioner,« står der i vurderingen.

CTA vurderer, at udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i 2005 og genoptrykningen i 2008 fortsat spiller en væsentlig rolle:

- Antallet af sager, hvor der er set konkret angrebsplanlægning og/eller angrebsforsøg mod Danmark eller danske interesser i udlandet med baggrund i tegningesagen, er steget i perioden 2010-2012. Samlet set er antallet i de seneste år således højere end under den første periode af tegningesagen (2005-2008) og i perioden efter genoptrykningen (2008-2010). Denne udvikling understreger det fortsatte fokus på Danmark blandt militante islamister, og at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vi vurderer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år, siger chefen for CTA, Søren Jensen.

Hvad mener du?
Deltag i debatten herunder.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.