Et af de vigtigste spor i sagen om Pernille Oldenborg Linds mystiske død i 2006 er efter alt at dømme blevet brændt. Dermed er en afgørende mulighed for at sikre centrale spor i den mulige drabssag endegyldigt forpasset.

Den 14-årige skolepige blev sankthansaften 2006 fundet hængende i et kraftigt lagen i sit hjem vest for Aarhus. Lagenet blev - som eneste mulige spor - taget med til nærmere undersøgelser af Østjyllands Politi.

Undersøgelserne blev dog aldrig gennemført, da sagen blev lukket som et selvmord. I sidste uge blev sagen efter flere afsløringer i B. T. genoptaget som et muligt drab, men nu er det eneste beslaglagte spor ingen steder at finde.Østjyllands Politi afviser kategorisk at kommentere, hvad der er blevet af det store lagen, som blandt andet kan have gemt dna-spor fra en mulig drabsmand. At det er forsvundet, bekræftes imidlertid af to breve til Pernille Oldenborg Linds mor, Annelise Lind, som B. T. er i besiddelse af.

Forældrene har siden deres datters død forsøgt at få sagen undersøgt som andet end et selvmord, og i 2008 bad de om at få lagenet udleveret for selv at få det undersøgt hos et privat firma.

I den forbindelse svarede politiets chef anklager, Marian Thomsen, 7. oktober 2008, at lagenet ikke var i politiets besiddelse. Det var sendt med liget til obduktionen på Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hed det.

Knap en måned senere skrev statsobducent Annie Vesterby imidlertid, at heller ikke Retsmedicinsk Institut kunne finde det store lagen.

- Det har ikke været muligt for mig at klarlægge, hvad der er sket med det omtalte lagen. Jeg vil formode, at det er destrueret, skriver hun i brevet.

Lagenet er familiens ejendom

Alt tyder dermed på, at lagenet, som kan have indeholdt afgørende spor efter en eventuel drabsmand, ved en fejl er blevet brændt.

- Det er mærkeligt og meget uheldigt. Det er forståeligt, at man ikke gemmer alt, når en sag bliver lukket som et selvmord, men så skal familien have returneret tingene. Det er jo deres ejendom. Det må ikke bare forsvinde, siger advokat Pia Egsgaard, der repræsenterer Pernille Oldenborg Linds familie.

B. T. har forgæves forsøgt at få en forklaring fra Retsmedicinsk Institut, men her afviser ledelsen at kommentere noget som helst med relation til Pernille-sagen, der betegnes som 'betændt'.

Østjyllands Politi vil heller ikke kommentere, hvad lagenets forsvinden kommer til at betyde for efterforskningen af Pernille Oldenborg Linds mystiske død.

Det vil til gengæld den pensionerede vicekriminalinspektør Niels Kjøller, der blandt andet stod for efterforskningen af Peter Lundins tredobbelte drab. I løbet af sin lange karriere har han opklaret adskillige drabssager, og i dag skriver han bøger om efterforskninger. Gennem medierne har han fulgt sagen om Pernilles skæbne i flere år.

Meget uheldigt

- Med den drejning, sagen har taget, er det meget uheldigt, at det lagen er væk. Meget tyder efterhånden på, at Pernille blev dræbt og hængt op for at skjule det, og hvis det er tilfældet, kan gerningsmanden meget vel have afsat spor på lagenet. Derfor smider man heller ikke sådan noget væk.

- Det er umuligt at sige med sikkerhed, om det havde gjort en forskel, men det skulle have været grundigt undersøgt, og det er umuligt nu, siger Niels Kjøller.

Han bakkes op af Ole Brockmann, der i mange år fungerede som kriminaltekniker hos Københavns Politi. I 2009 udgav han bogen 'Fældende beviser' om tekniske undersøgelser af gerningssteder.

- Når personer findes hængt på atypiske måder, er det materiale, de hænger i, et meget vigtigt bevis. Det skal klarlægges, om de overhovedet kan have hængt sig selv i det på den måde, de blev fundet. Og hvis der er mistanke om en forbrydelse, skal et lagen som det fra Pernilles sag samtidig undersøges på kryds og tværs for tekniske spor. Det kan eksempelvis indeholde tøjfibre, hår og dna fra en gerningsmand, siger Ole Brockmann.

Han understreger, at han ikke kender Pernille-sagen i detaljer og derfor udtaler sig generelt. En helt ny teknik, udviklet i Skotland, ville desuden have gjort det muligt at undersøge det store bomuldslagen for fingeraftryk.

Da Pernille blev fundet sent om aftenen 23. juni 2006, var lagenet viklet to gange om hendes hals og bundet løseligt til et udhæng på første sal. Det støttede kun en mindre del af hendes vægt, da hun sad overskrævs på et gelænder. To førende retsmedicinere med hver næsten 40 års erfaring siger, at de aldrig har set et selvmord udført på den måde.

Alligevel blev lagenet aldrig undersøgt, inden det forsvandt.

Andre læser også