Det var en lettet og glad Per Brændgaard, som tirsdag forlod Østre Landsret, hvor han blev frifundet for voldtægt.

»Jeg føler mig glad og lettet. Glad for at systemet virker. Jeg havde lige mistet tiltroen til retssystemet, men den har jeg fundet igen. Retfærdigheden er sket fyldest,« fortæller Per Brændgaard til B.T.

De tre landsdommere valgte dermed at omstøde dommen fra byretten i januar på et år og to måneders fængsel.

Dengang fandt en enig domsmandsret ham skyldig i både voldtægt og blufærdighedskrænkelse, men det fandt landsretten ikke grundlag for. Her havde Per Brændgaard allieret sig med stjerneadvokaten Mette Grith Stage, som havde indkaldt et nyt vidne.

»Det er ikke en kvinde, som havde været til stede på gerningstidspunktet, men en, der har erfaring med krammeterapi, og som kunne fortælle om forskellen på krammeklub og krammevenner,« forklarer hun.

Landsretten foretog en ny bevisvurdering, hvor de modsat byretten stadfæster, at Per Brændgaard var i god tro og ikke kunne gennemskue, at samlejet ikke var noget, som den forudrettede ønskede.

Efter dommen i byretten var den tidligere krammeterapeut i chok, og han havde derfor også forberedt sig på det værst tænkelige udfald frem mod ankesagen i landsretten tirsdag.

Mentalt havde han indstillet sig på, at han kunne ende i fængsel for noget, han ikke havde gjort.

»De sidste måneder har været et helvede for mig med sådan en dom hængende over hovedet. Det er noget nær det værste, som en mand kan komme ud for,« siger Per Brændgaard.

Selvom frifindelsen endnu ikke helt er 'sunket ind', har han reflekteret over, hvad der i første omgang gik galt, og hvor han skal hen i livet nu.

»Jeg begik nogle fejl i starten. Jeg talte ikke med politiet, fordi min advokat havde rådet mig til ikke at gøre det, og i byretten sad jeg bare og var sur, hvilket gjorde, at min beskrivelse af hændelsesforløbet ikke var troværdig.«

Fremover planlægger Per Brændgaard at følge sin oprindelige plan og stile mod mere traditionelle arbejdsområder.

Han vil fokusere på ernæring- og sundhedsarbejde og derfor lægge krammeterapi og de mere 'hippie-agtige' eksperimenter på hylden.

Per Brændgaard sætter også et par ord på de mere intime konsekvenser af det lange retsforløb og en voldtægtsanklage.

»Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil have sex med kvinder, som jeg ikke i forvejen kender. Jeg skal ikke gennem byretten og landsretten, hver gang jeg har sex med en kvinde, som kan have motiver eller misforstået noget. Det er den sikreste form for sex.«