I Umbrella-sagen blev krænkende videoer delt igen og igen. Østre Landsret har tirsdag forhøjet erstatningen.

Ofrene i Umbrella-sagen - den nok mest omfattende danske sag om unges deling af videoer med seksuelt indhold - fik tirsdag oprejsning i Østre Landsret.

Landsretten forhøjede de beløb, som 13 personer, der delte videoerne skal betale. I videoerne ses en 15-årig pige og en jævnaldrende dreng.

Landsretten har fastsat beløb på 5000 kroner til pigen og 1000 kroner til drengen i de 13 sager.

Men det er ikke kun de to ofre, som afgørelsen får betydning for. Det fortæller Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for pigen i Umbrella-sagen og stifter af foreningen Digitalt Ansvar.

- Gennemgående har landsretten med dommene fastsat en nedre grænse på 5000 kroner til min klient. Herudover har de taget stilling til, at godtgørelsen i de specifikke sager ikke må kunne karakteriseres som urimeligt lav og bagatelagtig.

- Det får uden tvivl betydning for fremtidige sager om tortgodtgørelse, siger Miriam Michaelsen.

I Umbrella-sagen blev 1000 unge i 2018 sigtet for via Messenger at dele videoerne, der blev optaget tilbage i 2015.

Miriam Michaelsen har efter tirsdagens afgørelse talt med pigen.

- For min klients vedkommende betyder det også noget, at vi med de her afgørelser måske kan se enden på sagskomplekset for hende, siger advokaten.

Hundredvis af sagerne i Umbrella-komplekset er afgjort. Flere end 300 er dømt for børneporno. De fleste har fået 7-20 dages betinget fængsel.

Desuden er flere end 400 sager afgjort som krænkende billeddeling, hvor der i de fleste sager skal betales en bøde.

Østre Landsret har i sagerne tirsdag afgjort, at der også skal betales erstatning, selv der kun dømmes for ulovlig billeddeling og ikke børneporno.

- Det betyder noget, at vi har en klar indikation fra landsretten, at der også skal betales tortgodtgørelse til ofre for digitale krænkelser, selv om det kun falder ind under 264d (paragraffen om billeddeling, red.), siger Miriam Michaelsen.

Med flere hundrede sager om delingen af videoerne i Umbrella-sagen kan det samlet set ende med et stort beløb, som pigen og drengen får i godtgørelse.

Miriam Michaelsen lægger vægt på, at krænkelsen ved delingerne ikke har nogen udløbsdato, fordi materialet bliver delt igen og igen.

- Der er tale om enkeltstående sager, som vurderes særskilt, og hvor der fastsættes en rimelig tortgodtgørelse på baggrund af sagens faktum, siger hun.

- Det er med sagskomplekset her ikke janteloven, der skal tages stilling på baggrund af. Det er dansk lovgivning. Dansk lovgivning og retspraksis er nu med de her afgørelser forholdsvis klar og tydelig.

Landsretten skriver blandt andet i sin afgørelse, at "hver enkelt deling har muliggjort nye delinger og dermed været med til at forlænge krænkelsesperioden og de forurettedes frygt for den fortsatte udbredelse af videoen på internettet".

/ritzau/