Et eksemplar af den truede rovfugl rød glente er fundet giftdræbt i Østjylland. Det er det andet fund af giftdræbte rovfugle i Østjylland i år.

Naturstyrelsen har meldt fundet af en giftdræbt rød glente til Østjyllands Politi.

Den dræbte rovfugl er blevet fundet et sted i Østjylland af en borger, der fandt den døde glente ved siden af en opsprættet fasan fyldt med sorte giftkorn. Fasanen var bundet fast til et træ og fungerede som lokkemiddel for at tiltrække rovfugle.

Den døde glente, der er en udrydningstruet art, blev efterfølgende obduceret. Det viste sig, at glenten var blevet dræbt med en særlig dødelig type gift, carbofuran. Den samme type gift blev fundet i brystet på fasanen.

- Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at man på den måde slår dyreliv ihjel. Brug af gift i naturen er strafbart, og derfor melder vi naturligvis fundet til politiet, siger jurist Jacob Christian Bertram fra Naturstyrelsen.

Det er ikke første gang, at rovfugle er blevet dræbt med gift i Danmark.

I marts blev et eksemplar af den sjældne kongeørn fundet død i skoven ved Tjele nordvest for Randers. Det viste sig, at kongeørnen ligeledes var giftdræbt med carbofuran. Carbofuran er et uhyre giftigt stof, der har været forbudt i EU siden 2008. Giften er hurtigtvirkende, så dyret dør næsten øjeblikkeligt.

Hos Center for Vildtsundhed, der foretog obduktionen af den døde glente, formoder dyrlæge Mariann Chriél, at glenten har været et utiltænkt offer for giften.

- Det er formentlig ikke lige netop glenten, men andre rovfugle, man har villet ramme med giften. Glenten er primært ådselsæder, så den genererer ikke umiddelbart andre fugle eller belaster landmandens afgrøder, siger Mariann Chriél til Berlingske Nyhedsbureau.

Drab på rovfugle var også på dagsordenen på et netop afholdt møde i Vildtforvaltningsrådet, hvor blandt andre Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Naturstyrelsen diskuterer forholdene for vildtet og dyre- og fuglelivet i Danmark.

- På mødet var parterne enige om, at der skal sættes hårdt ind over for giftdrab på rovfugle, og vi vil også fremover melde giftdrab til politiet, siger Jacob Christian Bertram fra Naturstyrelsen.

For et par hundrede år siden var den røde glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, men på grund af beskydning og udlægning af gift blev arten udryddet i begyndelsen af 1900-tallet. Glenten blev fredet i 1922, og arten genindvandrede først i 1970erne fra de voksende svenske og tyske bestande.

Siden har glenten langsomt bredt sig i Danmark. Netop Østjylland huser en voksende bestand af ynglende glenter.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.