Danske fængsler er proppet med indsatte af anden etnisk oprindelse end dansk

1.439 ud af 4.095 indsatte i danske fængsler er enten udlændinge uden tilknytning til Danmark, indvandrere eller efterkommere af indvandrere, hvilket svarer til mere end hver tredje af alle fængslede.

Det oplyser Justitsministeriet i et såkaldt paragraf tyve svar til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Formanden for Retsudvalget, Karina Lorentzen (SF), mener, at tallet er direkte uhyggeligt.

- Det er uhyggelige tal, og vi må tage det meget alvorligt, at udenlandske fanger er så overrepræsenteret i fængslerne. Desværre er det et resultat af ti års forfejlet politik på området, siger hun.

Eksempelvis er udlændinge meget stærkt overrepræsenteret blandt fanger, der afsoner domme for voldtægter. Ifølge Danmarks Statistik var hver anden voldtægtsdømte i 2010 indvandrer eller efterkommer, og sidste år var hver tredje af de dømte for tyveri og røveri i Nordsjælland og på Fyn en person uden adresse i Danmark.

Tager ikke ansvar
Peter Skaarup vil på ingen måde høre på, at Dansk Folkeparti og den tidligere VK-regering har ansvaret for eksplosionen.

- Den store stigning i domme mod udlændinge er især sket de seneste år, og det er især østeuropæere, der står bag. Vi valgte netop at handle ved sidste år at genindføre grænsekontrollen, som den nye regering helt uforsvarligt fjernede igen. Valget står mellem at udvide vores fængsler til de kriminelle østeuropæere eller få bedre grænsekontrol.

Karina Lorentzen mener ikke, at øget grænsekontrol vil have nogen effekt.

- Allerede i regeringsgrundlaget skrev vi ned, at vi ville have et større fokus på ungdomskriminalitet. Vi vil mindske antallet af ghettoer, og vi vil øge det forebyggende arbejde med mere nærpoliti i de belastede områder og et større fokus i folkeskolen.

Der skal mere til
Men skal der ikke mere til end et par ekstra betjente ude i ghettoerne?

- Vi skal gøre endnu mere, for det er en kæmpe udfordring. Når vi snart skal indgå nyt kriminalforsogsforlig, vil et tema være at skaffe flere ressourcer til at resocialisere de unge med anden etnisk baggrund, når de kommer ud af fængslerne, siger hun.

Peter Skaarup mener, at Europas østlande skal betale regningen for deres statsborgeres kriminalitet i Danmark. Han påpger, at der i 2008 blev indgået en EU-aftale om, at udenlandske fanger som hovedregel sættes på et fly for at afsone deres straf i det land, de kommer fra. Men det sker kun i få tilfælde. Indtil videre er der i 2012 kun sendt sendt tre udenlandske kriminelle hjem til afsoning i deres eget land.

- Vi foreslår, at EU-landene selv skal betale, når deres statsborgere begår kriminalitet i et andet EU-land. Hvis ikke landet vil tage imod sine statsborgere, så må landet få en regning svarende til, hvad det koster at have statsborgeren fængslet, siger Peter Skaarup.