I sidste uge nægtede Peter Madsen at gøre det.

Men onsdag formiddag havde den 47-årige ubådsbygger ombestemt sig og accepterede i Østre Landsret alligevel at ville betale erstatning til Kim Walls forældre og kæreste.

Landsretten skal egentlig hovedsagelig kun tage stilling til, om Peter Madsen skal have formildet den straf på fængsel på livstid, som Københavns Byret i april idømte ham.

Men i samme forbindelse vil også kravene om erstatning for tort og lidelse til Kim Walls pårørende blive berørt.

Den svenske journalists forældre - Ingrid og Joachim Wall - og hendes danske kæreste, Ole Stobbe, har via deres bistandsadvokat hver krævet 150.000 kr. i økonomisk godtgørelse. Det accepterede Peter Madsen under onsdagens retsmøde.

Også udgifterne på omkring 30.000 kr. til begravelsen af Kim Walls parterede lig har han accepteret at skulle betale efter at have slået hende ihjel.

I sidste ende bliver det op til landsretten at afgøre, om erstatningsansvarslovens betingelser for at tilkende godtgørelse til Kim Walls pårørende er opfyldt.

Peter Madsen har ikke selv økonomisk mulighed for at betale de mange penge. Så i første omgang bliver det statskassen, der i givet fald lægger ud for betalingerne og efterfølgende gør et (formelt) krav på pengene over for Peter Madsen.

Ved ubådssagens behandling i Københavns Byret blev Peter Madsen dømt til at at betale 120.000 kr. i godtgørelse til Kim Walls kæreste, men retten mente ikke, at der var grundlag for at yde forældrene til den svenske journalist godtgørelse for hendes død efter erstatningsansvarsloven.

Byretten lagde vægt på bl.a. Kim Walls alder (30 år), og at hun reelt var flyttet hjemmefra for flere år siden, selv om hun havde opretholdt sin folkeregisteradresse hos forældrene i Trelleborg.

På ankesagens første dag i sidste uge blev der desuden fremlagt endnu et krav fra de pårørendes bistandsadvokat. På vegne af kæresten blev der nedlagt påstand om erstatning på knap en mio. kr. for såkaldt tab af forsørger.

Det er en erstatning, man kan få for den økonomiske bet, som det anses at være, når man mister sin samlever.

Det krav bestrider Peter Madsen dog. Kim Wall havde ved sin død været kæreste med Ole Stobbe i 11 måneder, og de stod for sammen at flytte til Kina.

Kravet fra kæresten er juridisk set noget helt andet end de krav om godtgørelse, som Madsen gerne vil efterkomme.

Erstatning for tab af forsørger er - som det fremgår - en egentlig erstatning for et økonomisk tab. Godtgørelsen derimod gives som en økonomisk kompensation for den lidelse og krænkelse, som de efterladte har været udsat for.

Peter Madsen har også accepteret at betale 33.000 til Søfartsstyrelsen til udgifter for udlægning af bøjer ved den forliste ubåd.

Om Peter Madsen skal betale de godtgørelser og erstatninger, som han har erklæret sig villig til, bliver afgjort af Østre Landsret på fredag. Det er også her, at domsmandsretten tager stilling til, om den tidsubestemte straf fra byretten om fængsel på livstid til Peter Madsen skal stå ved magt.