Ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Mentalundersøgelsen, som den drabsmistænkte Peter Madsen, er blevet underlagt, er nu afsluttet. Undersøgelsen er forelagt anklager Jakob Buch-Jepsen, som bekræfter at undersøgelsen nu er afsluttet. Resultatet slipper dog ikke ud i offentligheden foreløbig, siger han.

»Undersøgelsen er modtaget her, men vi har ikke yderligere kommentarer,« siger anklageren.

- Hvorfor vil I ikke uddybe resultatet af undersøgelsen?

»Det skyldes, at undersøgelsens resultat er personfølsomme oplysninger. I forbindelse med udarbejdelsen af anklageskriftet, så vil der dog fremkomme indikationer på hvad resultatet af mentalundersøgelsen er,« siger han.

Disse indikationer kommer i forbindelse med, at selve mentalundersøgelsen kommer med en anbefaling om hvilken straf, som kan anvendes i sagen mod Peter Madsen, såfremt han kendes skyldig i drab. Hvis mentalundersøgelsen vurderer, at han er normal eller har en personlighedsforstyrrelse, hvor han stadig er bevidst om sine handlinger, så vil anbefalingen være, at Peter Madsen kan straffes normalt som enhver anden.

Hvis anbefalingen derimod lyder på en behandlingsdom, så skyldes det, at mentalundersøgelsen konkluderer, at Peter Madsen er sindsyg og derfor ikke ansvarlig for sine handlinger, såfremt han altså kendes skyldig for drab.

Mentalundersøgelsen kan også anbefale forvaring på ubestemt tid. Det gøres som regel, såfremt at psykiaterne har vurderet, at Peter Madsen vil udgøre en væsentlig trussel for andre, såfremt han sættes på fri fod igen.

Han er sigtet for bl.a. at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall under en sejltur i Øresund 10.-11. august i år. Men offentligheden skal altså ikke foreløbig regne med at få kendskab til, hvad der er kommet ud af at have Peter Madsens sjæl under psykiatrisk og psykologisk mikroskop.

Læs også: Peter Madsens ven efter fund af hoved: 'Hvem er det egentlig, jeg har kendt?'

Det forventes, at der i løbet af december vil komme et anklageskrift med den præcise formulering af den tiltale, som Københavns Politi ventes at rejse mod Peter Madsen.

Læs også: Peter Madsens ven om bizarre videoer: Jeg er chokeret

Under en straffesag vil mentalerklæringen normalt først blive læst op, hvis den tiltalte er blevet kendt skyldig og retten skal i gang med at udmåle straffen. Men i nogle sager kan især anklageren også bruge elementer fra mentalerklæringen til at understøtte sin bevisførelse. Eksempelvis til at sandsynliggøre et motiv til forbrydelsen.

Det var blandt andet tilfældet i sygeplejerskesagen fra Falster, hvor en sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus endte med at blive idømt 12 års fængsel for især drabsforsøg på flere patienter, der bagefter døde. Her kunne anklageren hverken i by- eller landsretten pege på noget oplagt motiv fra sygeplejerskens side, men tog afsæt i, at mentalundersøgelsen af hende afslørede, at hun led af en såkaldt histrionisk personlighedsforstyrrelse, så hun konstant søgte efter spænding og drama for at komme i centrum for omgivelsernes opmærksomhed.