Du kan følge BTs livsdækning fra Højesteret nederst i artiklen.

Efter en længere tur gennem det danske retssystem - hele vejen op til det højeste sted, nemlig Højesteret - har den såkaldte sigøjnerboss Gimi Levakovic fået et endeligt svar på, om han skal udvises af Danmark eller ej.

Torsdag middag afgjorde Højesteret, at den 46-årige mand, der er overhoved for Danmarks måske mest kriminelle familie, at han ikke skal udvises.

»En udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser,« lød det fra højesteretsdommeren.

»Højesteret er nået frem til, trods hans kriminelle løbebane, at en udvisning vil være i strid med Menneskerettighedskonventionen. Derfor er han blevet frifundet for anklagemyndighedens påstand om udvisning,« tilføjede han.

Dermed lagde Højesteret - ligesom Østre Landsret sidste år - vægt på, at Gimi Levakovic har forældremyndigheden over to mindreårige børn på henholdsvis 15 og 11 år, der begge er danske statsborgere.

De fem dommere var enige om resultatet, oplyste Højesterets præsident ved domsafsigelsen.

Hvor statsadvokat Mohammed Ahsan har lagt vægt på Gimi Levakovics meget lange kriminelle løbebane og ringe tilknytning til Danmark, da han aldrig har haft et job her i landet, har forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen i løbet af sagen lagt vægt på, at den 46-årige mand har fire børn i Danmark, hvoraf to af dem er henholdsvis 15 og 11 år i dag.

Nedenunder kan du følge BTs livedækning derfra.