Kære Kriminalforsorg....

På folkemødet på Bornholm mødte jeg Anders Stjernholm, som er formand for Ateistisk Selskab. Jeg har tidligere været meget efter ham, fordi han efter min mening har haft for stor fokus på kritik af kristendommen frem for kritik af religion og tro generelt. Men det ser ud til at have ændret sig. Med sin seneste bog Eftertro er han nu også begyndt at forholde sig kritisk til islam og islamisme, og det skal han roses for.

Anders Stjernholm fortalte mig på folkemødet om en fængselsimam, Waseem Hussain, hvis holdninger er så radikale, at de ikke bør understøttes økonomisk af den danske stat. Stjernholm har gjort jer i Kriminalforsorgen opmærksom på problemet, men det er der ikke kommet noget ud af.

Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at I tager problematikken alvorligt og gør noget ved det. Jeg kender godt Waseem Hussain. Efter min mening er det svært at finde ud af, hvor man har ham, for han taler tilsyneladende med flere tunger. Den ene dag sidder han i Deadline og leger demokrat, den næste dag siger han, at musik ikke er tilladt, og at kvinder ikke må røre koranen under menstruation. Han afskriver ikke sharia-lovgivning og vil ikke tage afstand fra stening - og jeg ved, at han heller ikke vil give kvinder hånden.

I cirkulæret om ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i kriminalforsorgen står der under kapitel 4 § 21: ’Religiøse forkyndere kan have en vigtig funktion som rollemodel for indsatte og kan derfor fungere som et vigtigt bindeled i forhold til indsattes integration i det danske samfund. Opgavevaretagelse i Kriminalforsorgens institutioner skal derfor foregå på en sådan måde, at opgavevaretagelsen bidrager til at fremme et demokratisk livssyn og forebygge ekstremisme og radikalisering hos de indsatte.’

Vi har ytringsfrihed i Danmark, og Waseem Hussain har lov til at have sine fundamentalistiske holdninger, men jeg kan med den bedste vilje ikke se, hvordan de harmonerer med Kriminalforsorgens bestemmelse om, at en religiøs forkynder skal bidrage til integration og et demokratisk livssyn. Waseem Hussains holdninger er radikale, og det er meget muligt, at de ikke er ulovlige, men skal den danske stat virkelig betale til udbredelse af dem? Til kriminelle indsatte?

Jeg har tidligere peget på, at imamerne hellere skulle komme ind i den ideologiske kamp mod islamisme frem for at bruge krudt på, om man under ramadanen må synke sit spyt eller tage næsespray mod sin astma. Det kan ikke siges nok, at islam trænger til en reformation, og det er muslimerne selv, og i særdeleshed imamerne, som bør gå forrest i denne kamp. Det, vi kan gøre i Danmark for at fremme denne udvikling, er i de mindste ikke at understøtte udbredelsen af ekstreme udlægninger af koranen i fængslerne. Fængslerne kan være centrale for radikalisering.

Fængelsimamer skal tage udgangspunkt i danske frihedsværdier og ikke en middelalderlig fortolkningsforståelse. Unge muslimske kriminelle, som er havnet i fængsel af den ene eller anden grund, kan være meget sårbare og let påvirkelige. De vil ofte være under stort pres, fra de stærke fanger og imamerne, og derfor er det ekstra vigtigt, at det er sunde og fornuftige holdninger, de møder i fængslerne.

Så kære Kriminalforsorg. Gør noget! I må ikke acceptere, at der bliver udbredt ekstreme holdninger i jeres fængsel. Det er for farligt for Danmark.