Ledelsen skal stramme sig mere an for at sikre, at de ældre beboere bliver passet ordentligt.

Sådan lød det forenklede budskab til Randers Kommune og ledelsen på Tirsdalen Plejecenter, da plejehjemmet i Randers lige før nytår blev set grundigt efter i sømmene ved et tilsyn.

I dag virker den løftede pegefinger endnu mere alvorlig, da en kvindelig medarbejder på plejehjemmet i mellemtiden i dybeste hemmelighed er blevet anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for drabsforsøg på den kommunale institution.

Medarbejderen blev anholdt 14. marts om eftermiddagen. Og dagen efter blev hun fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers, fordi Østjyllands Politi ønskede hende varetægtsfængslet.

Retsmødet blev holdt for dobbeltlukkede døre – altså med den maksimale grad af hemmelighedskræmmeri.

Det betød blandt andet, at også selve den konkrete sigtelse mod kvinden blev gjort hemmelig og stadig er det. Ifølge anklagemyndigheden fordi det ellers på afgørende vis kan ødelægge efterforskningen.

B.T. har dog fået aktindsigt i retsbogen fra Randers, hvoraf blandt andet sagens journalnummer fremgår.

Heraf er det muligt at aflæse, at kvinden af Østjyllands Politi er blevet sigtet – og altså varetægtsfængslet i nu to omgange – for forsøg på manddrab.

Om det drejer sig om mere end et enkelt tilfælde af drabsforsøg på plejehjemmet med 54 beboerpladser, er det ikke muligt at aflæse.

»Det var af efterforskningsmæssige hensyn, at vi anmodede om dobbeltlukkede døre. Vi kan ikke komme det nærmere, fordi selve begrundelsen for dobbeltlukkede døre er, at forhandlingen om de dobbeltlukkede døre også foregår bag dobbeltlukkede døre,« siger Østjyllands Politis pressemedarbejder Jakob Christiansen.

B.T.s oplysninger om, at varetægtsfængslingen skyldes et eller flere drabsforsøg på plejecenteret, skaber dog bekymring hos pårørende til beboere på plejehjemmet.

»Hold nu kæft. Jeg får helt kuldegysninger. Det er jo dybt foruroligende,« lyder det fra Ninna, hvis 90-årige bedstemor bor i en af de beskyttede boliger, der er tilknyttet plejehjemmet:

»Jeg tænker jo med det samme, om personen så også har været inde ved min bedstemor. Det er meget uhyggeligt, det er det godt nok,« siger hun.

Da hun hørte om sagen, var hendes første tanke, om sagen drejede sig om en ansat, som gentagne gange er kommet til at fejlmedicinere, men nu synes hun, det tyder på, at det er en mere bevidst handling, som har fundet sted på plejecentret.

»Da jeg læste i avisen, at det handlede om flere genindlæggelser og et dødsfald, så tænkte jeg: 'Gad vide, om det er en, som er kommet til at fejlmedicinere nogle gange, og så er det gået galt', så jeg har egentlig ikke været så bekymret,« siger hun og fortsætter:

»Men så kan jeg jo godt alligevel se, at når grundlovsforhøret bliver holdt bag dobbeltlukkede døre, så er det jo nok et eller andet, der er gjort helt bevidst.«

Hvordan den sigtede medarbejder stiller sig til den alvorlige sigtelse for drabsforsøg, fremgår ikke af retsbogen. Og hendes forsvarer – advokat Lars Thousig – oplyser til B.T., at han ingen kommentarer har til sagen.

Ifølge TV 2 Østjylland har kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i en orientering fra 15. marts – altså samme dag som medarbejderen blev varetægtsfængslet – orienteret byrådspolitikerne i Randers om, at der »inden for de sidste par uger (har) været en række mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald på Plejecenter Tirsdalen«.

Tilsyneladende begyndte sagen for alvor at rulle, da Styrelsen for Patientsikkerhed 2. marts i år modtog en såkaldt bekymringshenvendelse. Den handlede om mulige svigt i den måde, som plejehjemmet håndterede medicin på.

Det fremgår af en tilsynsrapport, som styrelsen har udarbejdet efter et såkaldt sundhedsfagligt reaktivt tilsyn på plejehjemmet 17. marts – altså kort efter anholdelsen og fængslingen af medarbejderen.

Men allerede før jul – 8. december – var plejehjemmet i den sydøstlige udkant af Randers under lup ved et andet tilsyn.

Her var det private konsulentfirma BDO efter aftale med kommunen på rutinemæssigt, varslet kontrolbesøg.

Her oplyste plejehjemmets leder blandt andet, at en af plejehjemmets afdelinger igennem længere tid har været »udfordret af komplekse borgerforløb«. Men samtidig tilkendegiver lederen, at »der igen er en stabil og rolig hverdag på plejecentret«.

I rapporten om tilsynet vurderer BDO overordnet, at »Tirsdalen er et velfungerende plejecenter«. Men samtidig understreges det, at det halter noget, når det gælder pleje og omsorg.

»Der er behov for et skærpet ledelsesmæssigt fokus på at sikre den faglige kvalitet i kerneydelsen, opfølgning på de sundhedsfaglige indsatser samt rettidig dokumentation heraf,« hedder det direkte i den overordnede vurdering efter tilsynet.

At kvalitetstjek og kontrolbesøg ikke altid opfanger selv meget graverende forhold på en offentlig institution, blev i uhyggelig grad demonstreret i sagen om sygeplejersken Christina Hansens gentagne drabsforsøg på patienter på Nykøbing Falster Sygehus i årene 2012-15.

Blot få måneder før anholdelsen af den dengang 32-årige sygeplejerske, der i Østre Landsret blev straffet med 12 års fængsel, blev sygehuset i Nykøbing Falster blåstemplet for sin høje kvalitet.

»Vi er stolte af, at vi nu har dokumentation for, at kvaliteten er i top,« lød det i december 2014 fra sygehusets vicedirektør, efter at et kvalitetstjek havde vist, at sygehuset opfyldte samtlige 471 krav til god kvalitet i undersøgelsesredskabet Den Danske Kvalitetsmodel.

Siden forlangte Styrelsen for Patientsikkerhed dog en række procedurer lagt fuldstændig om, efter et tilsyn havde afsløret alvorlige fejl og en dårlig kultur i kølvandet på sygeplejerskens gentagne drabsforsøg.