En motorcyklist mistede søndag eftermiddag livet, da han kørte direkte ind i en ladvogn på Skibbyvej i Frederikssund.

Motorcyklisten var af polsk afstamning uden familie i Danmark, så de pårørende er ikke underrettet om ulykken endnu. Nordsjællands Politi har dog anmodet Rigspolitiet om hjælp til at finde de pårørende i Polen, fortæller Dyre Sønnicksen, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Dyre Sønnicksen fortæller til B.T., at ulykken skete, da motorcyklisten kom kørende sydpå ad Skibbyvej, mens en traktor holdt på Kyndbyvej og skulle dreje ud på Skibbyvej, for at køre nordpå.

»Traktoren holder med en ladvogn fyldt med korn bagpå, og føreren orienterer sig, inden han drejer ud, og kan ikke se nogen. Idet traktoren drejer ud på Skibbyvej, så kommer motorcyklen med høj fart og kører ind i ladvognen.«

Selvom Nordsjællands Politi på nuværende tidspunkt ikke kan komme nærmere ind på motorcyklens hastighed, fortæller vagthavende Dyre Sønnicksen, at der er meget lange bremsespor på vejen, der tyder på, at hastigheden har været over det tilladte.

Resultaterne af bilinspektørens tekniske undersøgelser mangler dog stadig, fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, Dyre Sønnicksen.

»Indtil vi modtager svarene på bilinspektørens tekniske undersøgelser, kan vi ikke sige noget om, hvor hurtigt han har kørt, andet end at der er tydelige bremsespor på vejen.«

Skibbyvej har tidligere på dagen været spærret af, mens politiet var i gang med oprydningsarbejdet. Den afspærring er nu ophævet, siger Dyre Sønnicksen.