Naum Conevski blev idømt fængsel på livstid for bl.a. dobbeltdrab. Han afsoner på 21. år og er erklæret sindssyg.

Spørgsmål: 20. maj 1984 blev der begået et dobbeltdrab på Femøren på Amager. Drabsmanden, Naum Conevski, blev idømt livsvarigt fængsel, men i Danmark kan man jo søge om løsladelse efter 12 år. Sidder Conevski stadig i fængsel i dag, eller er han løsladt og udvist?

Jakob Hansen

Svar: Naum Conevski er i dag 55 år og er frihedsberøvet på 21. år. Han sidder stadig på det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde, fordi han blev sindssyg under afsoningen af dommen på livsvarigt fængsel.

Han har flere gange søgt om lov til at afsone resten af dommen i sit hjemland Makedonien, men har fået afslag. Han er stadig for farlig, mener de danske myndigheder, som frygter, at han ikke vil få den korrekte psykiatriske behandling i Makedonien, eller at han hurtigt bliver løsladt med risiko for, at han vender tilbage til Danmark og begår ny kriminalitet.

Vurderingen er, at så længe Naum Conevski får sin medicin, er han ikke farlig, men hvis han stopper med medicinen, kan han blive farlig igen.

Naum Conevski blev 26. juni 1985 idømt livsvarigt fængsel for dobbelt-mordet på to drenge, 16 og 20 år, som han dræbte med nakkeskud på »Femøren« og for mordforsøg på deres 16-årige kammerat, for to røverier og én voldtægt mod en kvinde, som Conevski kørte hjem i sin taxi samt for indbrud og tyverier.

Lægerne sagde dengang, at Conevski ikke var sindssyg, men karakter-afviger, også kaldet »psykopat«.

Efter tre år i Anstalten ved Herstedvester blev han erklæret for sindssyg, og han fik et »farligheds-dekret«, og blev flyttet til Sikringsanstalten i Nykøbing Sj.

Mens han sad i Herstedvester havde han lagt planer om væbnet flugt og mord på flere politifolk.

På Sikringsanstalten fik han medicinsk behandling og i januar 1998 blev farligheds-dekretet ophævet.

Han blev flyttet til Sct. Hans Hospital, hvor Conevski har opholdt sig lige siden. I 1999 var en dansk delegation af eksperter i Makedonien for at vurdere, om det var forsvarligt at flytte Naum Conevski til hjemlandet. Vurderingen var: Det er det ikke.