I flere år mishandlede og undertrykte en 42-årig mand sin hustru og tre børn i familiens hjem i Nordsjælland.

Blandt andet blev både børn og den daværende hustru adskillige gange truet til en særlig form for underkastelse, hvor de blev tvunget til at stille sig på ét ben med kroppen og ansigtet tæt ind mod væggen i familiens hjem, mens de skulle have begge hænder på væggen løftet op til hovedhøjde.

Den anstrengende og udmygende position skulle de udholde i så lang tid, som hustyranen befalede, indtil han ikke var sur længere.

Men nu kan hele familien ånde lettet op. Ved byretten i Hillerød er han blevet idømt et års fængsel og udvist til hjemlandet Syrien med indrejseforbud de næste seks år.

Manden var udover de gentagne mishandlinger af kone og børn også tiltalt for ulovlig tvang, psykisk vold og voldtægt.

Han nægtede sig skyldig, og domsmandsretten frifandt ham for tiltalen for voldtægt, men gav anklagemyndigheden medhold i det meste af de øvrige anklagepunkter.

Heriblandt som tidigere beskrevet i B.T. en episode, hvor gerningsmandens mor via en videoforbindelse fra Syrien til sønnens mobiltelefon i Nordsjælland nærmest heppede, mens han slog svigerdatteren og rev hende i håret.

Den 42-årige mand forklarede i retten, at der ikke var tale om vold – han ville bare hjælpe med en opskrift.

Omvendt forklarede hustruen, at svigermoderen over videoforbindelsen havde sagt til sin søn, at han var en dårlig mand, fordi han ikke havde opdraget sin kone ordentligt, men fundet sig i, at hun var flabet.

I anklageskriftet var også beskrevet flere andre situationer, hvor manden havde udøvet psykisk vold mod familien. Blandt andet ved på forskellig vis at isolere konen fra omverdenen og ved ofte at tale groft nedsættende til sine børn.

Den 42-årige mand udbad sig i første omgang 14 dages betænkningstid til at overveje, om han eventuelt vil anke byrettens dom til frifindelse.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.