Justitsminister Karen Hækkerup (S) bekræfter, at Københavns Politi i stor stil undlader at efterforske tyverisager

Stjæler tyveknægte for mindre end 100.000 kr., skal du ikke forvente, at Københavns Politi overhovedet efterforsker sagen.

Sådan lyder det i et svar fra justitsminister Karen Hækkerup (S) til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup. Politiforbundets formand kalder situationen ’problematisk’ og efterlyser politisk handling.

Justititsministeren bekræfter med sit svar oplysningerne i en intern redegørelse fra Københavns Politis servicecenter, som BT afdækkede i sommer.

- Københavns Politi har endvidere oplyst, at der, særligt for så vidt angår anmeldelser på berigelsesområdet, i praksis opereres med en uskreven vejledende beløbsgrænse på 100.000 kr., som i nogle situationer har indflydelse på, hvordan modtagne anmeldelser håndteres, skriver Karen Hækkerup.

HVAD MENER DU? DELTAG I DEBATTEN PÅ FACEBOOK HER

I en række artikler beskrev BT i sommer, at ofrene følte sig ladt i stikken af Københavns Politi, der ikke ville efterforske sagerne, hvis der var blevet stjålet for mindre end 100.000 kr.

Læs også: BT afslører politi-rapport: Her gør politiet intet - tyve får frit spil

Ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Jan Bjørn, sagde til BT, at der var tale om en ‘tommelfingerregel’, og tilføjede, at de fleste sager om tyveri er vanskelige at efterforske. Den forklaring gentager ministeren nu:

- Københavns Politi har bemærket, at dette for eksempel ofte vil være tilfældet i sager om tyveri fra parkerede biler samt lomme- og tasketyverier, som først konstateres længere tid efter gerningstidspunktet, og hvor der udover registrering af det stjålne i politiets systemer ikke i øvrigt er konkrete spor at gå efter, skriver Karen Hækkerup.

Politis servicecenter

Hun oplyser videre, at hvis anmeldelsen vedrører ‘en sag med en anslået værdi på mere end 100.000 kr., vil den dog efter praksis altid – det vil sige også i tilfælde, hvor der ikke umiddelbart findes at være tilstrækkelige efterforskningsmuligheder – blive forelagt den relevante sagsbehandlende specialafdeling eller den centrale efterforskningsleder.’ Hun skriver videre, at Københavns Politis servicecenter, der modtager anmeldelser fra borgerne, sender anmeldelser om tyveri over til efterforskningsafdelingen, hvis medarbejderen vurderer, at der er oplagte efterforskningsmuligheder.

Et presset dansk politi

- Hvis servicecentrets supervisor derimod vurderer, at en anmeldelse ikke rummer tilstrækkelige efterforskningsmuligheder til, at sagen kan forventes opklaret med en efterforskningsindsats, der står i rimeligt forhold til sagens alvor, er udgangspunktet imidlertid, at sagen henlægges, hvis den har en anslået værdi på under 100.000 kr., skriver ministeren.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, håber nu, at politikerne vil handle. For årsagen til den nuværende situation er, at politiet er hårdt spændt for, mener han:

- Jeg er tilfreds med, at ministeren nu selv bekræfter de oplysninger, der kom frem i sommer. Nu må det være tiden til, at politikerne får øjnene op for, hvor pressede dansk politi er. Det er ikke værdigt for et retssamfund, at der ikke er ressourcer til at gøre noget ved tyveri for under 100.000 kr., siger Claus Oxfeldt og tilføjer:

- Det er vanskeligt for medarbejderne i servicecentret på baggrund af et telefonopkald at vurdere, om der er efterforskningsmuligheder i en anmeldelse, så jeg mener, at dette er meget problematisk.

Justitsminister Karen Hækkerup har ikke nogen holdning til kritikken fra Politiforbundet:

- Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en vejledende beløbsgrænse, og at alle sager gennemgås på baggrund af en samlet politifaglig vurdering – uanset sagens anslåede værdi. Hvis der er tilstrækkelige efterforskningsmuligheder, går Københavns Politi selvfølgelig videre med sagen, således som det også er beskrevet i besvarelsen til retsudvalget, skriver hun i mail til BT.