Peter Madsens intelligens ligger i den høje ende af normalområdet.­­

På næstesidste retsmøde i drabssagen mod Peter Madsen læste anklageren op af den mentalerklæring, der er blevet udarbejdet af en psykolog, mens han har siddet varetægtsfængslet. Undersøgelsen konkluderer, at Peter Madsen har en dyssocial personlighed med psykopatiske og narcissistiske træk.

Undersøgelsen er blevet foretaget af en psykolog på Retspsykiatrisk Institut. Rapporten, der blev læst op i retten, er udarbejdet i samarbejde med to retspsykiatere. Årsagen til det er, at anklagemyndigheden har fremsat en påstand om, at Peter Madsen skal idømmes forvaring.

Peter Madsen er tiltalt for seksuel mishandling, drab og usømmelig omgang med lig begået mod journalisten Kim Wall 10. august 2017.

Under samtalerne med psykologen var Peter Madsen iført sin karakteristiske camouflagefarvede kedeldragt og kraftige sortindfattede briller. Han sad roligt i stolen og viste tendens til at forsøge at fastholde psykologens blik. Flere gange i løbet af undersøgelsen roste han psykologen, hvilket psykologen tolkede som ”et slet skjult forsøg på at skabe en alliance”.

Psykologen beskriver Peter Madsen som meget talende.

»Han er styrende i forhold til samtalens indhold, der omhandler ham selv og hans bedrifter. Han gør meget ud af at være intellektuel, men den egentlige reflektionsevne er yderst begrænset. Han giver indtryk af at være ærlig, men fremstår selviscenesættende og utroværdig omkring som sine personlige oplysninger og gør meget ud af at være ufarlig.«

Kognitive prøver har vist, at Peter Madsen har en intelligenskvotient (IQ) på 111, hvilket svarer til den øvre del af normalområdet.

Psykologen beskriver, at Peter Madsen i løbet af samtalerne ind i mellem bliver meget følelsesmæssigt berørt:

»Han bliver meget emotionel, når han taler om videnskab, historiske personer og hustruen, mens han ufølelsesmæssigt fortæller om den erkendte partering. Alle følelsesmæssige udsving forsvinder lige så hurtigt, som de kom.«

Flere gange under samtalerne har Peter Madsen bragt sin eksperimentelle seksualitet op, ligesom han også har talt meget om ubåde og raketter. Adspurgt af psykologen har Peter Madsen forklaret, at han er skofetischist, og at han har fantaseret om overgreb begået mod ham selv, især da han  var barn.

Psykologen vurdere, at Peter Madsen fremstår »højst utroværdig.«

»Det har været svært for psykiaterne at få et indblik i Peter Madsens seksualitet. De fantasier, han fortæller om, virker opdigtede til lejligheden, men samlet set virker han pervers og svært seksuelt afvigende,« lyder det i rapporten, som anklager Jakob Buch-Jepsen læste op i retten.

Adspurgt om de halshugningsvideoer, han har liggende på sin computer, svarer han, at han ser dem for at føle sympati med ofrene.

Adspurgt om parteringen af lig fortæller han, at han ville have Kim Wall ud af sin ubåd, men at hun var for stor til at han kunne få hende ud.

»Om parteringen siger han: Hvad gør man, hvis man har et stort problem? Man deler det op i mindre.«

Han er selvhævdende og selvovervurderende. Han er socialt opsøgende og har ifølge psykologen et stort behov for bekræftelse fra omgivelserne. Peter Madsen mangler ifølge psykologen følelsesmæssig dybde og ægte skrøbelighed. Han vurdere som dyssocial:

»Observanten har svært ved at fastholde dybde i relationer især over for mennesker, der ikke indtager en underdanig rolle.«

Peter Madsen viser ingen tegn på autisme. Han er ikke psykotisk og kender ikke til hallucinationer eller vrangforestillinger. Derfor vurderes det som usandsynligt, at han har været sindssyg i gerningsøjeblikket.

Psykologen vurderer samlet set Peter Madsens personlighed som ”svært afvigende med psykopatiske og narcisistiske træk især inden for det interpersonelle område.” Han er følelseshæmmet, og udviser ifølge psykologen en alvorlig mangel på anger og skyldfølelse.

»Sammenholdt med observantens polymorfe seksualitet, er der en stor risiko for recidiv adfærd,« konkluderer psykologen.

Peter Madsen vurderes egnet til normalfængselsstraf.