Han beskriver sig selv som en hjælpsom og meget omsorgsfuld person.

'Men dette er ikke tilfældet.'

For da mentalerklæringen af den 37-årige nordjyde blev læst op under onsdagens retsmøde ved Retten i Aalborg, var billedet et helt andet.

Hovedoverskrifterne var snarere, at han har 'alvorlige personlighedsforstyrrende træk'.

Den 37-årige mand er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Selv nægter han sig skyldig i drab og voldtægt, men har erkendt sagens tredje forhold om partering.

Den retspsykiatriske erklæring er udarbejdet 25. maj 2022. Heri blev en lang række punkter om den tiltalte beskrevet.

Først og fremmest indledte anklager Mette Bendix oplæsningen med, at den tiltalte beskrives med 'en almindelig bevægelighed, gang og mimik, ligesom han har et alderssvarende udseende.'

Billedet er fra da den 37-årige tiltalte gik på sergentskole. Foto: Privat
Billedet er fra da den 37-årige tiltalte gik på sergentskole. Foto: Privat
Vis mere

I forhold til den psykologiske undersøgelse lød det, at ‘tiltalte fastholder fokus og taler uforstyrret i samtalen med psykologerne.’

Men pludselig skete der en ændring i tiltaltes adfærd, da han sad over for en kvindelig psykolog.

'Der er en vis ivrighed i fremtoningen og i hans øjne. Flere gange nævner han, at han har været befalingsmand og sergent. Da den mandlige psykolog overtager igen, fremstod han skuffet og mindre engageret modsat ved den kvindelige,' lød det.

Videre blev det beskrevet, at han i samtalen med lægerne 'har en afdæmpet stemme og afslører en grådlabilitet, der har rod i sin egen situation og selvmedlidenhed.'

Dog blev denne grådlabilitet vurderet som overfladisk, da han ‘hurtigt træder ud af den situation for at fortælle en joke eller om noget, han er stolt af’.

Anklager læste videre op af erklæringen, der slog fast, at han er en person med et egocentrisk fokus, der også forsøger at tegne et billede af sig selv som intelligent i forsøget på at opretholde sit eget selvbillede.

Med andre ord bliver han med faglige termer beskrevet med narcissistiske og dyssociale personlighedstræk.

Der blev også lagt stor vægt på hans grad af empati og evne til at sætte sig ind i andres sted i erklæringen.

'Han har en påfaldende mangel på empatisk indlevelse. Han er ikke optaget af andre eller forholder sig til andres følelser og holdninger,' lød det videre.

Det gælder også i forhold til sagen her. ‘Her har han ikke udvist anger eller skyldfølelse over det, han har erkendt sig skyldig i. Både i forhold til offeret, pårørende og egne pårørende', fremgik det i oplæsningen fra anklager.

Ifølge den psykologiske undersøgelse kom det også frem, at den 37-årige også har et anstrengt forhold til kvinder.

'Han indleder en betydelig vrede, der kan komme til udtryk på subtile måder. Blandt andet mod undertegnede, andre faggrupper samt kvinder generelt,' lyder det.

I konklusionen fra den retspsykiatriske undersøgelse er det blevet slået fast, at tiltalte ikke er egnet til psykiatrisk behandling, og at man derimod anbefaler straf som sanktion, såfremt han kendes skyldig. 

Der blev blandt andet lagt vægt på, at den tiltalte aldrig har været i kontakt med psykiatrien, ligesom der ikke er nogle tegn på sygdom eller misbrug af stoffer eller rusmidler.

Det fremgik også, at tiltalte har gennemført sergent- og senest elektrikeruddannelsen i 2019, havde eget hus og på den måde fremstod som normalt begavet.

Anklageren har under sin forelæggelse fortalt, at hun, såfremt tiltalte kendes skyldig, vil gå efter Danmarks strengeste straf, nemlig fængsel på livstid.

Hvis retten ikke finder grundlag for det, så vil anklagemyndigheden gå efter forvaring.

Sagen fortsætter 27. juni, hvor anklager Mette Bendix og forsvarer Mette Grith Stage vil komme med deres afsluttende bemærkninger omkring skyldsspørgsmålet.

Der forventes at falde dom 29. juni.

Læs eller genlæs B.T.s liveblog her.

Lyt til B.T.s podcast “På Fersk Gerning” og bliv klogere på Mia-sagen her, eller hvor du normalt lytter til podcast: